Хексазон ООД


Фирма "ХЕКСАЗОН" ООД е създадена през 1990г. Основната и дейност е производство и търговия на дезинфекционни и миещи препарати. Основните продукти, произвеждани и разпространявани в търговската мрежа от "ХЕКСАЗОН"ООД са:

  • Натриев хипохлорит
  • Тризон®
  • Кислол
  • Концентрирана белина
  • Белина
  • Водно стъкло