Ремонт на хидравлични системи и помпи

 • Ремонт на хидравлични системи и помпи

  Хидравлични системи

  Извършваме ремонт и диагностика на хидравлични системи

 • Ремонт на хидравлични системи и помпи

  Хидравлични помпи

  Извършваме ремонт и диагностика на хидравлични помпи

 • Ремонт на хидравлични системи и помпи

  Хидравлични цилиндри

  Извършваме ремонт и диагностика на пластинкови помпи, аксиално бутални помпи

Ремонт на хидравлични системи и помпи

Ремонт и диагностика на хидравлични системи

Извършваме ремонт и диагностика на хидравлични системи и компоненти:

 • хидравлични помпи
 • пластинкови помпи
 • аксиално бутални помпи
 • хидравлични цилиндри
 • механични рейки
 • хидро мотор

Ремонтът на хидравличната система се извърша на няколко етапа:

 • Диагностика на проблема
 • Ремонт на хидравлика
 • Тест под високо налягане
 • Монтаж и проба в реални условия
Ремонт на хидравлични системи и помпи

Полезно

Хидравлични системи и специални хидравлични станции за промишлеността имат широко приложение в различни промишлени дейности.

Сектори, като минно дело, индустриални системи, автомобилостроене, корабостроене, подемно-транспортна техника,

машиностроене и авиационна техника са немислими по своето съществуване без тези специални хидравлични системи, които обслужват по-голямата част от производството в тези случаи.

Какво представлява една специална хидравлична станция?

По своя характер хидравличните станции и системи са много разнообразни и обслужват различни нужди, като подаване на въздух, подемна дейност, залепване и щанцоване, както и много други неща. Но тяхното устройство се доближава по принципа си на изграждане.

Обикновено една станция с хидравличен характер се състой от: една или няколко помпи, резервоар за съхранение на течността (течността е основния генератор на енергия в случая), двигател или още наречен агрегат по задвижването,

хидравлични елементи (разпределители, клапани, цилиндри, блокове и други), филтри и охладител (поддържа нужната работна температура за течността в станцията).

Помпата на хидравлични системи и специални хидравлични станции за промишлеността обикновено е снабдена с управление. Често пъти работните хидравлични станции имат и втора помпа.

Галерия