Индустриал контейнер ЕООД

 • Индустриал контейнер ЕООД

  Индустриал контейнер

 

Отдаване на офис контейнери под наем

Фирма Индустриал контейнер е създадена през 1990 г. От 1999 г. фирмата се специализира в производството на метални изделия, предимно за нуждите на промишлени предприятия в страната и чужбина, като:

Имаме въможности за изработване на метални изделия с размери по проект.

Всички изделия са с високо качество и функционалност.

Метални ограждащи палета

 • Специализирани за складиране и превози на материали.
 • Осигуряващи максимално използване на складовите помещения.
 • Подсилени ъгли с отвори, подходящи за манипулиране с кран.

Продукти

 • Морски контейнери
 • Складови контейнери
 • Химически тоалетни за строителни обекти
 • Доставка на мобилни мивки
 • Санитарни контейнери
 • Мобилни офиси
 • Предлагаме многофункционални контейнери

Наклоняеми контейнери

 • Използващи се за събиране и превоз на насипни товари.
 • Възможност за обръщане от мястото на водача.
 • Процесът на накланянето се осъществява с помощта на въженце от позицията на водача на подемника.
 • Устойчивият обръщателен механизъм осигурява на продукта дълъг живот.
 • Възможност за изработване в различни варианти - цвят, размери, с колела.
 • Извозване на строителни отпадъци