Интерлаб ООД ( Visit Website )

Интерлаб ООД

е създаден за калибриране на измервателни уреди през 2002 година и акредитиран от ИА Българска Служба по Акредитация, съгласно стандарта БДС EN ISO/IEC 17025:2006 от 2003г до настощия момент...

Презентация

Интерлаб ООД

Лабораторен комплекс ИНТЕРЛАБ към ИНТЕРЛАБ ООД е създаден за калибриране на измервателни уреди през 2002 година и акредитиран от ИА Българска Служба по Акредитация, съгласно стандарта БДС EN ISO/IEC 17025:2006 от 2003г. до настощия момент.


ЛК ИНТЕРЛАБ гарантира висока прецизност, коректност и професионален опит при калибриране на средства за измерване .


 Калибрира и издава сертификати на следните средства за измерване:

 • Везни - аналитични, електронни, технически.
 • Уреди за измерване на скорост на движение на въздуха
 • Титратори
 • Стъклени течностни термометри
 • Цифрови термометри манометрични биметални термометри.
 • Термодвойки
 • Спектрофотометри
 • PH-метри
 • Кондуктометри
 • Уреди за пламна температура на нефтопродукти – заворен тигел
 • Уреди за пламна температура на нефтопродукти – отворен тигел.
 • Калориметри
 • Уреди за измерване на относителната влажност на въздуха

Карта

 

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Интерлаб ООД - София


Интерлаб ООД - София

0886 402 306 / 02 9 790 667

N/A
Лаборатория

София, бул.Проф.Цветан Лазаров 13, ет. 7, офис 709 /Булгарплод Слатина/

interlab@abv.bg

Интерлаб ООД