Интерлаб ООД

 • Интерлаб ООД

  Интерлаб ООД

  е създаден за калибриране на измервателни уреди през 2002 година и акредитиран от ИА Българска Служба по Акредитация, съгласно стандарта БДС EN ISO/IEC 17025:2006 от 2003г до настоящия момент...

 

Интерлаб ООД

Лабораторен комплекс ИНТЕРЛАБ към ИНТЕРЛАБ ООД е създаден за калибриране на измервателни уреди през 2002 година и акредитиран от ИА Българска Служба по Акредитация, съгласно стандарта БДС EN ISO/IEC 17025:2006 от 2003г. до настощия момент.

ЛК ИНТЕРЛАБ гарантира висока прецизност, коректност и професионален опит при калибриране на средства за измерване .

Калибрира и издава сертификати на следните средства за измерване:

 • Везни - аналитични, електронни, технически.
 • Уреди за измерване на скорост на движение на въздуха
 • Титратори
 • Стъклени течностни термометри
 • Цифрови термометри манометрични биметални термометри.
 • Термодвойки
 • Спектрофотометри
 • PH-метри
 • Кондуктометри
 • Уреди за пламна температура на нефтопродукти – заворен тигел
 • Уреди за пламна температура на нефтопродукти – отворен тигел.
 • Калориметри
 • Уреди за измерване на относителната влажност на въздуха


Тази фирма е регистрирана на следните места: