ИН ВИТРО клиника Олимед   ( Visit Website )

ИН ВИТРО клиника Олимед

Ние предлагаме индивидуален подход за лечение на безплодието чрез прилагане на съвременни методи на асистираната репродукция и образната диагностика

Презентация

ИН ВИТРО клиника Олимед

МЦ ОЛИМЕД е основан 1997 г. от Д-р Маргарита Монастирска, като частна клиника за лечение на безплодие.

 

Ние предлагаме индивидуален подход за лечение на безплодието чрез прилагане на съвременни методи на асистираната репродукция и образната диагностика

 

В по-широк аспект ние обслужваме дeтcкo- юношecки контингент, жени с функционални, възпалителни и дегенеративни гинекологични проблеми и семейства с различни форми на стерилитет.

 

Центърът е разположен на третия етаж на частната хирургическа болница „Професор Темелков”
и разполага със стационар от болнични легла, приемно-консултативен кaбинeт, кaбинeти за гинекологични, урологични и ендокринологични прегледи, сектор за асистирана репродукция и криoбaнкa за съхранение на замразени чoвeшки ембриони и други биonрoдyкти.

 

В клиниката се извършват вcички необходими изследвания и диагностични процедури от областта на гинекологичната eндoкринология, андрологията и безплодието в семейството.

 

Оперативните гинекологични интервенции се извършват в операционните зали на Хирургическата болница.

 

Публична покана

АМЦСМП Олимед - Варна, ул. „Алеко Константинов“ №5,  на основание чл. 16, ал. 8 от ЗОП и съгл. решение 73/26.03.2013 г. на управителя, открива процедура за провеждане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лекарствени продукти за ин витро процедури в АМЦСМП Олимед ООД“. Вида на лекарствените продукти и приблизителния годишен обем на поръчката са описани в техническата спецификация, представляваща Приложение №1 към обявена обществена поръчка : ЛИНК

 

Офертите се събират в срок до 10 май 2013 г. Приемането им ще се извършва от техническия секретариат всеки работен ден от 9,00 ч. до 12,00 ч. и от 13,00 ч. до 16,00 ч. на адрес гр. Варна, ул. „Алеко Константинов“ №5

 

Критерий за възлагане: най-ниска цена.

 

ИН ВИТРО клиника Олимед

Д-р Маргарита Монастирска
акушер-гинеколог

 

Завършва медицина във Варненски Меицински Университет през 1978 г. Взема изпит за специалност по акушерство и гинекология 1984 г. в София. От 1981-1997 г. работи като акушер-гинеколог в АГ болница- Варна.

Специализира Репродуктивна медицина и микроинвазивна гинекологична хирургична техника в Израел 1993 год. През 1997 г. Холандия, Белгия, Португалия университетски клиники на Амстердам, Антверпен и Лисабон-ин витро технологии. Същата година излиза на частна медицинска практика и основава Медицински Център „Олимед”.

Доц. Д-р Цветан Цветков д.м.
акушер-гинеколог

 

Завършва медицина в Софийския медицински университет. От 1970 год. има специалност по акушерство и гинекология. От 1973 е асистент в катедрата по акушерство и гинекология на Ваненския медицински университет.

През 1980 год. защитава дисертация на тема, свързана с мъжкия стерилитет. Преа 1989 год. е избран за доцент към катедрата по акушерство и гинекология а от 1998 год. в продължение на два мандата е и неин ръководител.

Д-р Ангелина Симеонова
акушер-гинеколог

 

Завършва висше медицинско образование във Варненски Медицински Университет през 1997 г. Полага изпит за специалност по акушерство и гинекология през 2003 година.

През 2002 г. завършва магистратура по здравен мениджмънт във Варненския Медицински университет. От 2003 г. до 2005 г. работи като акушер-гинеколог в Медицински комплекс „Майчин дом”-Варна, а от 2005 г. понастоящем работи като гинеколог в МЦ”Олимед”.

Д-р Велислава Цветкова
акушер-гинеколог

 

Завършила медицина 1996 г. в Медицински Университет Варна.

Няколко години стаж към Българския червен кръст – спешна помощ; от 2001 до 2004 г. – полага успешно изпити за медицински сертификат в Съединените Щати, стаж в гинекологично отделение към KMC – Backersfield, California. От 2004 г. работи като гинеколог в МЦ Олимед.

Д-р Кремен Цветков
акушер-гинеколог

 

Завършил Медицински Университет-Варна през 1998 г.

От 1999 г. е главен асистент към катедрата по акушерство и гинекология към Медицински Университет-Варна. Придобива специалност по акушерство и гинекология през 2003 г.

Д-р Тошо Ганев
уролог

 

Завършва висше медицинско образование във Варненски Университет през 1993 г. Полага успешно изпит за специалност по урология през1998г.

През 2002 г. специализира онкоурология в Кембридж, Великобритания. Перкутанни нефростоми и коремна ехография през 2006 г. в „Пирогов”София.

Д-р Костадинка Крумова
психиатър

Завършва висше медицинско образование във Варненски Медицински университет през 1976 г. а през 1986 г. придобива специалност по психиатрия в Медицински университет –София.

През 1998 г. специализира в Кантонална болница в гр.Листал-Швейцария.

От 1983 г. понастоящем работи като психиатър във втора психиатрична клиника към МБАЛ”Св.Марина”-Варна.

Ивелина Павлова
молекулярен биолог

Завършва висшето си образование в Биологически факултет на Софийски университете „Климент Охридски”, специалност молекулярна биология, специализация – вирусология, 2001 год. 1 година стаж в института по експериментална патология и паразитология при БАН, секция Онкология.

От 2005 г. работи като ембриолог в МЦ „Олимед”, Варна. Специализация в Холандия и Белгия- 2006 г. витрификация и ICSI.

Росен Чулов
молекулярен биолог

Завършва висшето си образование в Биологически факултет на Софийски университете „Климент Охридски”, специалност „Биология и Химия”, 2002 год.

Понастоящем завършва магистърска степен „Клетъчна биология и патология”. 1 година работи като биолог-специалист в института по биология и имунология на репродукцията при БАН, секция Имунология.

От 2006 г. работи като ембриолог в МЦ „Олимед”, Варна.

 

Цени

ЦЕНОРАЗПИС НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ГИНЕКОЛОГИЧЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „ОЛИМЕД”ООД-ВАРНА
в сила от 27.01.2011 г.

УСЛУГА
ЦЕНИ В ЛЕВА
ГИНЕКОЛОГИЧЕН ПРЕГЛЕД 25.00 лв.
ГИНЕКОЛОГИЧЕН ПРЕГЛЕД С КОНСУЛТАЦИЯ ПРИ Д-Р М. МОНАСТИРСКА 50.00 лв.
УЛТРАЗВУКОВ ПРЕГЛЕД 35.00 лв.
УЛТРАЗВУКОВ ПРЕГЛЕД С КОНСУЛТАЦИЯ ПРИ Д-Р М. МОНАСТИРСКА 60.00 лв.
УЛТРАЗВУКОВ ПРЕГЛЕД - 4D 80.00 лв.
КОМПЛЕКСЕН УЛТРАЗВУКОВ ПРЕГЛЕД-4D ПРИ Д-Р М. МОНАСТИРСКА 120.00 лв.
ПОСТАВЯНЕ НА СПИРАЛА 35.00 лв.
ИЗВАЖДАНЕ НА СПИРАЛА 25.00 лв.
ЕЛЕКТРОКОАГУЛАЦИЯ 30.00 лв.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОНДИЛОМИ 50.00 лв.
КОЛПОСКОПИЯ 30.00 лв.
ЩИПКОВА БИОПСИЯ 25.00 лв.
ТУШИРАНЕ 15.00 лв.
ЖЕНСКА КОНСУЛТАЦИЯ 50.00 лв.
КОНСУЛТАЦИЯ ЗА СТЕРИЛИТЕТ 25.00 лв.
КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕРАПИЯ 15.00 лв.
ВЛАГАЛИЩЕН СЕКРЕТ-изследване под микроскоп 10.00 лв.
ВЗЕМАНЕ НА ВЛАГАЛИЩЕН СЕКРЕТ за посявка 10.00 лв.
ВЗЕМАНЕ НА МАТЕРИАЛ-ЦИТОНАМАЗКА 10.00 лв.
СПЕРМОГРАМА С КОНСУЛТАЦИЯ С ЕМБРИОЛОГ 60.00 лв.
СПЕРМОГРАМА БЕЗ КОНСУЛТАЦИЯ С ЕМБРИОЛОГ 40.00 лв
СПЕРМОГРАМА+ТЕСТ ЗА ВИТАЛИТЕТ 50.00 лв
РАЗШИРЕНА СПЕРМОГРАМА 80.00лв.
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЦЕРВИКАЛЕН СКОР 20.00 лв.
ПОСТКОИТАЛЕН ТЕСТ 20.00 лв.
ХИДРОТУБАЦИЯ 130.00 лв.
ХИСТЕРОСАЛПИНГОГРАФИЯ 140.00 лв.
АБОРТ ПО ЖЕЛАНИЕ И ПРОБНО АБРАЗИО 220.00 лв.
ИНСЕМИНАЦИЯ/ИНСЕМИНАЦИЯ С ДОНОР 500.00 лв./600.00 лв.
РЕИНСЕМИНАЦИЯ/РЕИНСЕМИНАЦИЯ С ДОНОР 100.00 лв./300.00 лв.
ФОЛИКУЛНА ПУНКЦИЯ ПОД ЕХОГРАФСКИ КОНТРОЛ 1000.00 лв.
КЛАСИЧЕСКО ИН ВИТРО ОПЛОЖДАНЕ 600.00 лв.
ИН ВИТРО ОПЛОЖДАНЕ С ИКСИ 1100.00 лв.
ЕМБРИОТРАНСФЕР 600.00 лв.
РЕДУКЦИЯ НА ЕМБРИОН 750.00 лв.
ХИСТЕРОМЕТРИЯ 120.00 лв.
АНЕСТЕЗИЯ 140.00 лв.
ЗАМРАЗЯВАНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ ИЛИ ЕМБРИОНИ ЗА 1-2 БРОЯ (ЗА ЕДНА ГОДИНА) 500.00 лв.
ЗАМРАЗЯВАНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ ИЛИ ЕМБРИОНИ ЗА 3-4 БРОЯ (ЗА ЕДНА ГОДИНА) 1000.00 лв.
ЗАМРАЗЯВАНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ ИЛИ ЕМБРИОНИ ЗА 5-6 БРОЯ (ЗА ЕДНА ГОДИНА) 1500.00 лв.
ЗАМРАЗЯВАНЕ НА СПЕРМА (ЗА ЕДНА ГОДИНА) 200.00 лв.
БИОПСИЯ НА ТЕСТИСИ 500.00 лв.
ПУНКЦИЯ НА КИСТА, ТЕСТИСИ 220.00 лв.
ПОСТАВЯНЕ НА МУСКУЛНА ИНЖЕКЦИЯ 5.00 лв.
ПОСТАВЯНЕ НА ИНТРАВЕНОЗНА ИНЖЕКЦИЯ 10.00  лв.
ПОСТАВЯНЕ НА ВЕНОЗНА ИНФУЗИЯ 15.00 лв.
ВЛИВАНЕ НА ИНТРАЛИПИД 30.00  лв.
ПЪРВИЧЕН ПРЕГЛЕД ПРИ ЕНДОКРИНОЛОГ 20.00 лв.
ВТОРИЧЕН ПРЕГЛЕД ПРИ ЕНДОКРИНОЛОГ 15.00  лв.
УЛТРАЗВУКОВ ПРЕГЛЕД ПРИ ЕНДОКРИНОЛОГ 25.00 лв

МЕТОДИКА

Безплодие се дефинира като липса на бременност в продължение на една година при редовни полови контакти без предпазни средства.

Бива:

 • Първичен стерилитет – няма предишни забременявания;
 • Вторичен стерилитет – след поне една бременност.

Налице са четири главни причини за безплодие:

 1. Овариални /яйчникови/ фактори.
 2. Тубарни /маточни тръби/ и утеринни /маточни/ фактори.
 3. Мъжки фактори.
 4. Идиопатичен стерилитет /необясними фактори/.

Овариални фактори

25% от причините за стерилитет се дължат на неспособността на жената да отделя всеки месец годна за оплождане яйцеклетка т.е. липса на овулация. Прогестеронът е хормонът доказващ наличието на овулация – изследва се на 20, 21-ви ден от менструалния цикъл. Жени с нередовен менструален цикъл /по-къс от 21 и по-дълаг от 35 дни/ често нямат овулация.

Причините за липса на овулация най-общо са нарушения на ниво:

 1. хипоталамус /централно-мозъчно ядро от неврони-регулатори/
 2. хипофиза / жлеза с вътрешна секреция в главния мозък, която често продуцира високи нива на хормона Пролактин –хиперпролактинемия, което директно подтиска овулацията/. Има и други нарушения в секрецията на хормоните на хипофизата /ФСХ и ЛХ/, несвързани с Пролактина, които не позволяват зачатие по естествен път.
 3. яйчници
 4. щитовидна жлеза
 5. надбъбречни жлези

Тубарни и утеринни фактори

Жена прекарала коремна операция, ендометриоза /хормонално нарушение свързано с образуване на кисти и липса на овулация/, възпалителни заболявания в малкия таз и коремната кухина /трипер, хламидия, перитонит, апендицит и др./, чести възпаления дължащи се на поставена вътрематочна спирала, е с висок риск от непроходими маточни тръби.

Вродени дефекти на матката, сраствания следствие коремни операции също са причина за стерилитет.

Мъжки фактор


 1. Спермограма – ниска/липсваща сперматозоидна концентрация; намалена подвижност; лоша морфология на сперматозоидите.
 2. Имунологични фактори /антитела/.
 3. Обструкция /запушване/ на семепроводите.
 4. Ретроградна еякулация /при която семенната течност отива в пикочния мехур, вместо да се изхвърли навън/.
 5. Сексуална дисфункция /нарушения възпрепятстващи половия контакт/.
 6. Ендокринни нарушения.

Идиопатичен стерилитет /необясними фактори/

Голям процент от безплодието се дължи на т.нар. необясними фактори. Това са имунологични причини, генетични фактори, фактори определящи имплантацията на ембриона, неизвестни фактори. Типично за този вид стерилитет са нормалните лабораторни показатели на всички тестове.

Задължителни диагностични тестове и манипулации:

 1. Анамнеза – подробен разказ за история на заболяването.
 2. Преглед: Гинекологичен, Ултразвуков.
 3. Лабораторни изследвания:
  • Кръвна картина, кръвни групи,
  • Сексуално-преносими болести,
  • Спермограма,
  • Хормонални нива,
  • Имунологични показатели,
  • Генетични и хромозомни тестове при нужда.
 4. Хистеросалпингография /рентгенова (т.н.цветна) снимка на маточни тръби/.
 5. Лапароскопия –т.н. безкръвна операция с наблюдение на оперативното поле на видеоекран. Има широки диагностични и оперативни възможности, минимална травма, бързо възстановяване.
След щателно изследване и на двамата партнъори и определеляне причините за стерилитет се определя метода на асиситирана репродукция подходящ за съответната двойка.

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


ИН ВИТРО клиника Олимед
ИН ВИТРО клиника Олимед
052 / 60 00 27
Клиники
Варна, ул.Алеко Константинов 5

Олимед

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player