Логопедичен кабинет Йори Проговори

 • Логопедичен кабинет Йори Проговори

  Логопедичен кабинет Йори Проговори

  Нарушение на звукопроизношението, Заекване, Общо недоразвитие на речта, Забавено езиково развитие, Липса на реч, Афазия...

Логопедичен кабинет Йори Проговори

Диагностика, превенция, корекция и рехабилитация на деца със:

 • Нарушение на звукопроизношението
 • Заекване
 • Общо недоразвитие на речта
 • Забавено езиково развитие
 • Липса на реч
 • Афазия
 • Дислексия
 • Синдром на Даун
 • Специфични обучителни трудности
 • и др.

Логопед за възрастни

 • Ако търсите логопед, който работи не само с деца, но и с възрастни - попаднали сте на точното място.
 • Магистър-логопед Йори работи с хора с различни говорни нарушения.

Логопед след инсулт

 • Ако вие или ваш близък след прекаран инсулт имате нарушение на речта аз мога да помогна.