Изотрон Инженеринг ООД   ( Visit Website )

Строителна химия, хидро и топлоизолационни системи, антикорозионни покрития, индустриални подове и настилки за обществени сгради и спортни съоръжения..

"Изотрон Инженеринг" ООД - Варна, с Управител инженер Иван Китанов, е млада организация, но наследява дългогодишен опит в хидроизолациите, санирането и ремонта на сгради и съоръжения на територията на цялата страна. На базата на своя опит, дружеството успешно се утвърждава главно в сферата на промишленото строителство - строителна химия, хидро и топлоизолационни системи, антикорозионни покрития, индустриални подове и настилки за обществени сгради и спортни съоръжения.

Фирмата е член на Камарата на строителите в България.

Основните насоки на работа са:

  • изграждане на нови хидроизолационни системи, индустриални подове и настилки за обществения сектор и спорта
  • възстановяване, саниране и антикорозионни покрития на строителни конструкции, сгради и съоръжения
  • основни и текущи ремонти на сгради и съоръжения

Хидроизолационни системи

Надеждни, ефективни и системни решения на хидроизолиране.

Проектиране, доставка и монтаж на хидроизолационни системи в зависимост от техническото задание, специфичните условия и изисквания към обекта - битумни рулонни изолации, PVC мембрани, течни обмазни изолации.

Изграждаме хидроизолации на покриви, основи, фундаменти, тераси, сутерени, резервоари. Предлагаме ефективни методи за защита от капилярна влага и спиране на активни течове.

Работим с материали на водещи фирми - Sika, BASF, TEXSA, Nord bitum, Asmatex, Vedag.

Топлоизолационни системи и шумоизолация

Изграждаме цялостни топлоизолационни системи на покриви и тераси със съответна паро и хидроизолация, както и на цели сгради. Системите се съобразяват с конструктивните особености на покрива и сградата, изискванията за вентилация на производствени халета, пешеходен трафик и други.

Изпълняваме монтаж на сандвич панели за производствени халета.

Шумоизолираме офиси и работни помещения в заводска среда.

 

Галерия

     
     
     

Тази фирма е регистрирана в следните категории:

Изотрон Инженеринг ООД
Изотрон Инженеринг ООД
0892 240 444, 0892 240 404
Саниране
Варна,Владислав Варненчик, бл. 403
ikitanov@abv.bg

Саниране на бетони и антикорозионни покрития

Предлагаме изпълнение с висококачествени материали на Sika, BASF, KEMA и други водещи фирми за саниране на разрушени бетони, конструктивни и работни фуги.

Фирмата изпълнява надеждни антикорозионни покрития с приложение в следните сфери - защита на минни конструкции, стоманени резервоари за горива, железобетонни и стоманени хранилища, тръбопроводи, магистрални тръбопроводи, уплътнение и защита на железобетонни резервоари за питейна вода, шахти за отпадни води.

Ефективно решение е антикорозионната система NAVOM с високи защитни показатели и без предварително пясъкоструене на основата.

 

Индустриални подови покрития

Предлагаме комплексни решения при изграждане на нови и ремонт на стари индустриални подови покрития и защита им от агресивни въздействия. Декоративни настилки за офиси и търговски обекти.

Изпълняваме епоксидни, полиуретанови и полиуретан-циментови подови системи, с висока якост, физична и химична устойчивост, издръжливи на високи температурни натоварвания, подходящи за голяма група производства - Хранително-вкусова промишленост, Енергетика, Химическа промишленост, Пречиствателни станции, Здравеопазване и фармация, Паркинги и гаражи.

Предлагаме индивидуални решения за всеки конкретен обект, съобразно специфика и техническо задание и изискуеми технически параметри.

Имаме опит с изграждане на високоякостни подови покрития, като UCRETE UD 200 на BASF, киселинно-устойчиви епоксиди Sikafloor 381 на Sika и други.