Ивиа 2015 ЕООД

 • Ивиа 2015 ЕООД

  Ивиа 2015 ЕООД

  Дробометни машини, пещи за нормализация на отливките и други машини и съоръжения. Възможност за изработка на леярски модели и екипировка.

 • Ивиа 2015 ЕООД

  Ивиа 2015 ЕООД

  Дробометни машини, пещи за нормализация на отливките и други машини и съоръжения. Възможност за изработка на леярски модели и екипировка.

 • Ивиа 2015 ЕООД

  Ивиа 2015 ЕООД

  Дробометни машини, пещи за нормализация на отливките и други машини и съоръжения. Възможност за изработка на леярски модели и екипировка.

Ивиа 2015 ЕООД

Ивиа 2015 ЕООД

Фирмата развива дейност от 1998 г . Разполага със две индукционни пещи , вибрационни преси форомат 20-    форомат - 40. Дробометни машини, пещи за нормализация на отливките и други машини и съоръжения. Възможност за изработка на леярски модели и екипирока.

Леярски услуги Твърдица