Ивис - проектиране и дизайн ООД   ( Visit Website )

Фирма ИВИС е създадена на 11.03.1989 г. Същата първоначално е регистрирана от СГС като “Едноличен търговец” с ръководител Ик. Инж. Иван Анчев, с обхват на дейност Търговия, Проектиране, Архитектура, Консултации и Строителство.

През 2004 фирмата е пререгистрирана като ИВИС - проектиране/proektirane/ и дизайн ООД, като в обхвата на дейности е включен Търговия с Недвижими Имоти, Инвестиране, Дизайн и Мода.

По настоящем фирмата се представлява и ръководи от Мениджър Ст. Научен Ст. Арх. Емил Леков и асистент мениджъри Л.арх. Виолета Донева и Текст/Инж. Дизайнер Ивайло Леков.

Обща численост на персонала работещ към фирмата е 52-ма специалисти. По специалности те са: Урбанисти, Архитекти, Инженери, Комуникатори, Икономисти, Географи, Геодезисти, Ландшафтни специалисти, Програмисти, Дизайнери и др.

В своята дейност фирма ИВИС - проектиране и дизайн ООД успешно си сътрудничи и ползува експерти от НЦТРЖП (Национален Център за Териториално Развитие и Жилищна Политика), Агролеспроект, ГУГК (Главно Управление по Геодезия и Картография) и други частни и държавни и международни консултански бюра и фирми.

Квалификацията и професионалният опит на специалистите, с които работи ИВИС - проектиране и дизайн ООД гарантира качеството и срочното изпълнение на всички договорени работи, проекти и договори.

 Тази фирма е регистрирана в следните категории:

Ивис - проектиране и дизайн ООД
Ивис - проектиране и дизайн ООД
02/ 961 51 50; 961 51 51; 961 51 52
www.ivisbg.com
София, ул. Любата № 4-6, ет. 1
Apr 30, 2011 22:20:09