Иво Данев - рехабилитатор

 • Иво Данев - рехабилитатор

  Иво Данев

  Процесът на достигане и поддържане на оптимална физическа, психическа и емоционална стабилност се нарича медицинска рехабилитация. Тя дава на хората с увреждания възможност да придобият независимост в обществото.

 • Иво Данев - рехабилитатор

  Център за рехабилитация

  Процесът на достигане и поддържане на оптимална физическа, психическа и емоционална стабилност се нарича рехабилитация. Тя дава на хората с увреждания възможност да придобият независимост в обществото. Гръбначни изкривявания

Иво Данев - рехабилитатор

Рехабилитатор по домовете Стара Загора

Завършил съм специалност медицинска рехабилитация в Медицински колеж към Тракийски университет гр. Стара Загора. Работил съм като рехабилитатор в Дом за деца и младежи с умствена изостаналост / ДДМУИ / с. Петрово, общ. Стара Загора. От 2005г. и към момента практикувам професията под формата на домашни визити и рехабилитация по домовете на пациентите.

Иво Данев - рехабилитатор

Как работи медицинската рехабилитация?

Много от заболяванията изваждат човек от нормалния му ежедневен ритъм за различен период от време, а понякога за съжаление дори го приковават на легло. В много случаи пациентите не се възстановяват напълно физически, психически и емоционално до състоянието, в което са били преди болестта, травмата или инцидента.
 
Тук на помощ идват многобройните и разнообразни методи на рехабилитацията, които спомагат за възстановяването на пациента до различни нива.
  
По същество рехабилитацията е активен метод на възстановяване или подобряване на физически, психически и емоционални способности, отслабени или изгубени следствие на посочените вече причини.
  
След тежко заболяване, травма или оперативна интервенция, човешкият организъм се възстновява бавно. Процесът на достигане и поддържане на оптимална физическа, психическа и емоционална стабилност се нарича рехабилитация. Тя дава на хората с увреждания възможност да придобият независимост в обществото. Видът, продължителността и целта на терапията са строго индивидуални при всеки пациент.
  
В зависимост от причината довела до моментното състояние на пациента се избира най-подходящия за него терапевтичен план, последван от подходяща рехабилитационна програма.

Иво Данев - рехабилитатор

За кои пациенти?

При кои пациенти е най-подходяща рехабилитацията
Едни от най-често срещаните в клиничната практика неврологични и ортопедични заболявания, при които се препоръчва провеждане на рехабилитация са:

 • ​Счупвания /фрактури/, гръбначни изкривявания
 • Инсулт, неуточнен като кръвоизлив или инфаркт
 • Смяна на стави
 • Детска церебрална парализа /ДЦП/
 • Полиневропатии и други увреждания на периферната нервна система
 • Спинална мускулна атрофия, неуточнена


Рехабилитацията активно подпомага различни аспекти от нормалните физиологични функции на човек и подпомага изпълнението на дейностите от ежедневния живот /ДЕЖ/, а именно: обличане, къпане, готвене хранене и др. Има ключова роля в комплексното лечение за възстановяването на социалните качества и професионалните умения.

Рехабилитация по домовете

Център за рехабилитация по домовете  за възрастни хора е много удобна за трудно подвижини пациенти, които не могат да достигнат да рехабилитационния център.

Това са пациенти с неврологични и ортопедични заболявания /инсулт, инфаркт, детска церебрална парализа, полиневропатии, множествена склероза и др., след операции и счупвания на долни крайници, сменена тазобедрена става, колянна и др.

Целта на рехабилитацията в домашни условия е на първо място да се запознае пациента с неговото заболяване и заедно да начертаем план за действие. Грижата за лежащо болния понякога е 24 часа в денонощието и изисква активното участие на близките на пациента. За това те ще бъдат обучени за правилното прилагане на възстановителните грижи с оглед възпрепятстване появата на усложнения от залежаването като: застойна пневмония, декубитални рани, контрактури и др. За да бъдат избегнати тези усложнения от изключително важно значение е ранното и навременно започване на рехабилитацията.

Основна цел на рехабилитацията е възможно най-бързо във времето пациента да стане независим. Има различни начини за ставане от леглото и техники на ходене с помощни средства. С моя помощ ще изберем най-подходящото средство за Вас и ще бъдете обучен как да го ползвате без риск от влошаване на зравословното Ви състояние.

Колко посещения са необходими? Това е строго индивидуално при всеки пациент и зависи от неговото заболяване, възраст, възможността близките да помагат и ред други фактори. В началото посещенията могат да са по-чести, като с подобряването на пациента могат да се редуцират по преценка.

При всяко посещение се следи нивото на възстановяне, дават се нови упражнения, които трябва да се изпълняват точно когато терапевта го няма, като това от една страна спомага да се съкратят нужните процедури, а прогреса при възстановяването да се поддържа в оптимална граница.

Иво Данев - рехабилитатор

ПРЕДИМСТВА НА РЕХАБИЛИТАЦИЯТА В ДОМАШНИ УСЛОВИЯ

 • Не се налага да пътувате до рехабилитационен център;
 • Посещенията се правят в УДОБНО ЗА ВАС ВРЕМЕ;
 • В собствения си дом пациентите се чувстват по-сигурни;
 • Активно участие и на близките на пациента при неговото възстановяване.

Услугата включва:

 • Запознаване със заболяването – сваляне на анамнеза
 • Обстоен преглед на пациента
 • Оценка на функцията, състоянието на пациента и изготвяне на подходяща рехабилитационна програма
 • Други услуги

Времетраене на една процедура от 60 до 90 мин. в зависимост от конкретния случай.
Консултацията и записването за преглед са в удобен за Вас ден и час.