К2МИ ЕООД

 • К2МИ ЕООД

  К2МИ ЕООД

  Ние осигуряваме ТРЗ услуги и данъчно-осигурителни консултации във връзка с процеса на обработване и изчисляване на работна заплата, калкулиране на дължимите данъци и осигурителни вноски, като същевременно се гарантира спазването на законите и нормативни актове...

 • К2МИ ЕООД

  К2МИ ЕООД

  Ние осигуряваме ТРЗ услуги и данъчно-осигурителни консултации във връзка с процеса на обработване и изчисляване на работна заплата, калкулиране на дължимите данъци и осигурителни вноски, като същевременно се гарантира спазването на законите и нормативни актове...

 • К2МИ ЕООД

  К2МИ ЕООД

  Ние осигуряваме ТРЗ услуги и данъчно-осигурителни консултации във връзка с процеса на обработване и изчисляване на работна заплата, калкулиране на дължимите данъци и осигурителни вноски, като същевременно се гарантира спазването на законите и нормативни актове...

К2МИ ЕООД

К2МИ ЕООД

Екипът на К2МИ ЕООД, е съставен от опитни и квалифицирани специалисти в областта на ТРЗ и Личен състав и предлага професионални услуги по управление на човешките ресурси.

Предлаганите от нас услуги, ще ви спестят ценно време и финанси за обучение и възнаграждение на ваши служители, ще ви спестят и отговорност пред държавните органи. Осигуряваме коректна обработка, съобразена с нормативните изисквания в трудовото законодателство в указаните срокове и съобразена с вашите потребности.

Благодарение на натрупания опит в работата с компании от различни браншове, сме опознали в детайли българското законодателство и специфика при системите за заплащане на труда. Нашата услуга съчетава индивидуален подход, гъвкавост и компетентност. Предоставяме отлично обслужване от специалисти със знания и опит, за да се превърнем в надежден партньор за нашите клиенти.
На нас се довериха Загорка АД, БТВ Медиа Груп ЕАД, Лукойл България ЕООД, Ксела България ЕООД, Българо-Американска Кредитна банка АД, Данон Сердика АД, Икономедиа АД, Метрополитен ЕАД и др.

Изпитайте и Вие сигурността да работите с професионалисти.

К2МИ ЕООД

Услуги

Администрирането на човешките ресурси в една компания включва различни нормативни и юридически аспекти – от сключване на трудови договори до изплащане на възнагражденията.

Правилното им администриране изисква непрекъснато следене на честите промени в нормативната уредба, спазване на точни срокове, специфики и изисквания, съгласно данъчно-осигурителното и трудовото законодателство.

Ние Ви предлагаме да възложите тази задача на нас, а ние ще ви осигурим:

 • Експертно и навременно обслужване на всички ТРЗ дейности;
 • Пълна конфиденциалност по отношение на възнагражденията във Вашата компания;
 • Оказване на съдействие при проверки от данъчни и осигурителни органи и от одитори;
К2МИ ЕООД

Ежемесечни процедури:

 • Поддръжка на трудови досиета на служителите;
 • Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване;
 • Изготвяне на графици за работа и присъствени форми;
 • Отчитане на работното време - нощен и извънреден труд;
 • Сумарно отчитане на работното време;
 • Отразяване на всички видове отсъствия;
 • Начисляване ежемесечни и годишни бонуси;
 • Начисляване на ваучери и други социални придобивки;
 • Начисляване на обезщетения при напускане, пенсиониране и др.;
 • Следене на запори и други удръжки;
 • Годишно преизчисляване на ДДФЛ;
 • Други постоянни и променливи данни, свързани с ведомостите на заплати;
 • Обработка на граждански договори;

Документи по изплащане на заплати:

 • Месечна ведомост за работна заплата;
 • Месечни фишове за заплати на служителите;
 • Рекапитулации;
 • Справки по образец на клиента;
 • Банков файл за масови плащания на заплати;
 • Справка за платените осигуровки и ДДФЛ;
 • Изготвяне на хонорар-сметки;

Други справки и документи:

 • Регистър на трудовите книжки;
 • Дневник на болничните;
 • Дневник на отпуските
 • Удостоверения за доходи, заеми и др.
 • Служебни бележки за годишен доход и данък;
 • Попълване и съхранение на активните досиета на служителите на хартиен носител;
 • Консултации относно процеса на обработка на възнагражденията;
 • Издаване и попълване на трудови книжки;
 • Изготвяне на УП 2 и УП 3

Документи за държавните органи:

 • Изготвяне и подаване на уведомления по чл.62 ал.4 от КТ в НАП;
 • Изготвяне и подаване на декларация Образец 1 и Образец 6 за НАП;
 • Изготвяне и подаване на опис болнични за НОИ;

Връзка с ERP и счетоводни системи:

 • Предоставяне на счетоводна информация от ТРЗ;
 • Осчетоводяване на ведомостта за заплати по разходни центрове;
 • Валидиране на данните;

Карта