КАПИТЕЛ ООД

 • КАПИТЕЛ ООД

  КАПИТЕЛ ООД

  КАПИТЕЛ ООД е дружество, специализирано в строителството на еднофамилни монолитни и сглобяеми жилищни сгради, хотелски и офис комплекси и увеселителни заведения.

 • КАПИТЕЛ ООД

  КАПИТЕЛ ООД

  КАПИТЕЛ ООД е дружество, специализирано в строителството на еднофамилни монолитни и сглобяеми жилищни сгради, хотелски и офис комплекси и увеселителни заведения.

 • КАПИТЕЛ ООД

  КАПИТЕЛ ООД

  КАПИТЕЛ ООД е дружество, специализирано в строителството на еднофамилни монолитни и сглобяеми жилищни сгради, хотелски и офис комплекси и увеселителни заведения.

КАПИТЕЛ ООД

КАПИТЕЛ ООД

КАПИТЕЛ ООД е дружество, специализирано в строителството на еднофамилни монолитни и сглобяеми жилищни сгради, хотелски и офис комплекси и увеселителни заведения. Не малка част от дейността му заемат обекти от областта на интериорните и екстериорни ремонтно-строителни операции, реставрационни и консервационни видове работи.

Капител ООД предлага и доставка и монтаж на облицовки от фиберциментови плоскости с имитация на дърво ,камък и други ефекти. Облицовачните материали разполагат със сертификати за негоримост и безвредност към околната среда.Изпълняват се върху метална скара в комбинация от топлоизолация по избор на клиента.

Основно ръководно начало в строително-монтажната и ремонтно-строителна дейност на фирмата е добрата и стегната организация на работа, стриктното спазване на технологичната последователност на строителните процеси и точното прилагане на изискванията на нормативната база в отрасъла, в резултат на което крайния продукт от нашата дейност е в пълно съответствие не само с Правилника за изпълнение и приемане на строително-монтажните работи, но и с високите експлоатационни и художествено-естетически критерии на крайния потребител.

Политиката по качеството на ръководството на КАПИТЕЛ ООД е ориентирана към непрекъснато удовлетворяване изискванията и очакванията на инвеститорите за подобряване и усъвършенстване на качеството на изпълняваните строително-монтажни работи.

Фирмата има лиценз в Камерата на строителите, 1-ва група – строежи от високото строителство и прилежащата им инфраструктура и съоръжения, подгрупа: за обекти от III-та до V-та категория.

Към настоящия момент строителна фирма КАПИТЕЛ ООД разполага с комплектовани звена и бригади за изпълнение на разнообразни строителни задачи, като в зависимост от трудоемкостта на възложения обект е в състояние да привлече допълнително необходимите трудови и ръководни ресурси.

Мениджърския екип на фирмата е съставен от добра сплав на млади и по зрели амбициозни мениджъри и специалисти с богат опит в строителството.

Значителна част от специалистите във фирмата са набрали своя опит в ГУСВ изпълнявайки и ръководейки разнообразни обекти в страната и в чужбина.

Непрекъснатото увеличаване на обема на изпълняваните поръчки от фирма КАПИТЕЛ ООД е потвърждение за завоюваното доверие на Инвеститорите.

Основна част от фирмата продължава изграждането на обекти на територията на град София в сътрудничество с досегашни възложители и разширява контактите си с нови инвеститори.

Сглобяеми къщи

Галерия

Карта