Каучук Строй Инженеринг ЕООД  ( Visit Website )

 

Фирма "Каучук Строй Инжинеринг" ЕООД е създадена през 2003 година в гр. Бургас с управител Диян Георгиев.
Произвежда гумено-текстилни транспортни ленти за кариери, бетонови възли, рудници, конвейрни производства и др. Фирмата предлага транспортни ленти за материали с висока абразивност, за материали със средно висока абразивност и за неабразивни материали, топло и масло-устойчиви.

Фирмата предлага гумено транспортни ленти и свързващи елементи

Ленти с ширина от 300 мм до 1 800 мм, дебелина от 6 мм до 22 мм. Брой на вложките в гумено - транспортната лента- до 8 бр. В производството на гумено-текстилната транспортна лента се използва плат - полиестер - полиамид.

"Каучук строй инжинеринг" предлага и гумено-текстилни ленти тип Шеврон /оребрени/. Постоянна наличност от гумено - транспортни ленти - в складова база - гр. Бургас.

Фирмата предлага метални свързващи скоби за гумено - текстилни транспортни ленти. Предимство на технологията за свързване на транспортните ленти със свързващи метални скоби е бързия и лесен монтаж. Постоянна наличност на метални скоби - в складова база - гр. Бургас.

 

Видове транспортни ленти, с които търгува Каучук Строй Инженеринг ЕООД

Каучук Строй Инженеринг ЕООД разполага на склад със следните видове транспортни ленти и свързващи елементи:

 • Транспортни ленти с общо предназначение
 • Транспортни ленти със специално предназначение
 • Носещи ролки за транспортни ленти
 • Метални връзки за транспортни ленти

Класификация и характеристики на транспортните ленти и свързващите елементи

В зависимост от предназначението им се произвеждат следните типове транспортни ленти:

 

 • Транспортни ленти с общо предназначение: обикновени и абразивоустойчиви.
 • Транспортни ленти със специално предназначение : трудногорими, топлоустойчиви, антистатични, маслоустойчиви и студоустойчиви.

В конструкцията на транспортните ленти влизат два основни елемента с определено функционално предназначение:

 • Носеща част /каркас/, изградена от различни видове тъкани /полиамидни и полиестени/ или металокордна тъкан, тип "Флексимат". Лентите се произвеждат с различен брой вложки / 1-6 / в зависимост от заявката на клиента и условията на работа.
 • Гумени покрития / протектори / - работен и неработен.

 

Характеристики на лентите:

 • Дебелини на работния протектор – 3 мм до 10 мм.
 • Дебелини на неработния протектор – 2 мм – 5 мм.
 • Между гумените покрития и носещата част могат да се вграждат защитни / брекерни / вложки.
 • Броят на вложките е 1 или 2.
 • Обща дебелина на лентите – до 25 мм.

Дебелините на лентите и на гумените покрития може да се договаря.

Транспортните ленти се произвеждат със следните стандартни ширини в милиметри:
300; 400; 500; 650; 700; 800; 900; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800.

Условно подреждане на означенията, използувани за транспортните ленти, необходими при оформянето на поръчка:

 

 • 1000 ЕР - 800/4 4+2 "Z"
 • 1000 - ширина на лентата, mm
 • ЕР - вид на текстила (полиестер-полиамидна тъкан)
 • 800 - клас на лентата / mm
 • 4 - брой на вложките
 • 4 – горен работен протектор
 • 2 - долен работен протектор
 • "Z" - клас на работното гумено покритие

Тази фирма е регистрирана в следните категории:

Каучук Строй Инжинеринг ЕООД
Каучук Строй Инжинеринг ЕООД 
0889/ 922 020, 0887/ 520 000
Каучукови изделия
гр. Бургас 8000, ул. "Цар Калоян" 45

Информация

При производството на транспортни ленти предназначени за работа в тежки условия се поставят и защитни вложки (брекер) – една или две. Произвеждат се транспортни ленти със и без гумени покрития (протектори), кантирани и некантирани. Дебелината на гумените покрития, дебелината и дължината на транспортните ленти се определя по споразумение между потребителя и производителя.

Носещи ролки за транспортни ленти

Носещите ролки на гумено-текстилните транспортни ленти се произвеждат по заявка от български производители.

Ролките отговарят на БДС и се предават на клиента със сертификат за качество и двегодишна гаранция.