Правна помощ

 • Правна помощ

  Правна кантора

  предлага квалифицирана правна помощ на български и чуждестранни индивидуални и корпоративни клиенти в основни сфери на юридическата практика.

 

Безплатна правна помощ по телефона

Екипът от опитни и авторитетни адвокати, юристи, партньори и сътрудници реагира своевременно и компетентно на проблемите на клиентите  при  пълна конфиденциалност и максимална защита на интересите на заинтересованите страни.

Услуги

предлага на своите клиенти:

 • Устни и писмени консултации във всички сфери на дейност на кантората;
 • Процесуално представителство на всички съдебни инстанции;
 • Правен анализ и правни становища по казуси, свързани с дейността на кантората;
 • Посредничество при преговори, сделки, спорове;
 • Изготвяне на документи за съдилища, адвокатски и нотариални кантори, ЧСИ, НОИ, НАП, Търговски регистър, Имотен регистър, Агенция по вписванията и др. административни институции;
 • Снабдяване с документи от съдилища, нотариални кантори, ЧСИ, НОИ, НАП, Търговски регистър, Имотен регистър, Агенция по вписванията и др. административни институции;
 • Подготовка на документацията, свързана с участие на фирми в тръжни процедури по обществени поръчки;
 • Съдействие по имотни казуси, наемни отношения, проблеми, касаещи етажната собственост;
 • Събиране на просрочени вземания;
 • Съдействие за придобиване на българско гражданство от чужденци;
 • Регистрация на администратор на лични данни;
 • Провеждане на чуждоезиково обучение по разговорен Английски език, Юридически английски, Бизнес английски, Медицински английски с издаване на сертификат за ниво на владеене за езика;
 • Превод и легализация от / на Английски и Руски езици.

Адвокат Волева

София, ул. Алабин 50, вх. А, ет.4

Адвокат Волева

Бракоразводен адвокат София | Консултации и представителство при трудови спорове, съкращения, уволнение, възстановяване на работа и дължимо обезщетение

Костакиев Консулт

Костакиев Консулт I Адвокатски кантори I Адвокати I Адвокатски дружества I София. От 1997г. адвокатска кантора Костакиев Консулт е надежден партньор на своите клиенти в областта на правните