Чистене на дворове София

  • Чистене на дворове София

    Чистене на дворове София

    Чистене на дворове,храсти и дървета. Както и тяхното отстраняване със собствен превоз. Редене на тротоарни плочки.

Чистене на дворове София

Редене на тротоарни плочки

Извършване на строителни дейности:

  • зидария
  • преградни и фасадни стени
  • огради
  • кофраж и арматура
  • редене на тротоарни плочки

Чистене на дворове, храсти и дървета. Както и тяхното отстраняване със собствен превоз.