Клеар кредит

  • Клеар кредит

    Клеар кредит

 

Кредит без проверки за 1 час

Klear е основана през 2015 година от Лоик льо Пишу и Лукаш Лукашевски, двама високопоставени банкови служители, които напускат добре платената си работа, за да създадат една етична и справедлива алтернатива в сферата на личното кредитиране и инвестиране.​

Екипът ни е обединен от желанието да бъдем полезни на обществото.

Целта ни е да бъдем етичният иноватор в света на финансите, като се стремим не просто да трансформираме финансовата индустрия, а да я променим към по-добро.​

Основната ни сила е експертността в управлението на кредитния риск. Имаме дълги години практика в отпускането на кредити и в събиране на просрочени задължения.

Цена често по-ниска от тази на банките.

Klear отпуска потребителски кредити на кредитополучатели с редовни доказуеми доходи и добра кредитна история.

Една такса. Без скрити разходи.

  • Финансиране до 50 000 лв. за период до 5 години.
  • Фиксирана лихва и равни месечни вноски.
  • Една такса, дължима при усвояване на средствата.
  • Без преводи на заплата. Без поръчители.
  • Без такса при предсрочно погасяване.

За какво e подходящ?

Нашите клиенти най-често финансират с кредит от Klear ремонта на своето жилище или покупката на автомобил. Не са малко и онези, които използват справедливите ни и прозрачни условия, за да рефинансират настоящите си задължения.