Ремонт и монтаж на климатици Пловдив

 • Ремонт и монтаж на климатици Пловдив

  Ремонт и монтаж на климатици Пловдив

  Ние осигуряваме пълно гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване на всички видове климатици.

 • Ремонт и монтаж на климатици Пловдив

  Ремонт и монтаж на климатици Пловдив

  Ние осигуряваме пълно гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване на всички видове климатици.

Ремонт и монтаж на климатици Пловдив

СЕРВИЗ НА КЛИМАТИЦИ -  посещение на място

Ние осигуряваме пълно гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване на всички видове климатици.

Фирмата разполага със собствена сервизна база обслужваща всички видове климатици.

За да се диагностицира проблемът се прави посещение на място от квалифицирани техници.

При нужда се извършва демонтаж на климатика и транспортиране до сервиза.

Посещение на място и диагностика на системата - 30 лв. (не се заплащат при извършване на ремонт)

Зареждане с фреон - 70 лв.

За други ремонтни дейности – цена след диагностика

 

Ремонт и монтаж на климатици Пловдив

Монтаж и демонтаж на климатици

Стандартен монтаж на климатикв ключва:

 • Фиксираненавътрешнототяло
 • Пробиваненаотвор в стената
 • Меднитръбизаниско и високоналягане
 • Термоизолациязамеднатръба
 • Отводняващагофриранатръба
 • Кабелзакомуникация
 • Изготвяненазахранващщепсел
 • ЗакрепяненавътрешнототялоЗахващаненастойкитезапоставяненавъншнототяло
 • Свързваненатръбитемеждувътрешното и външнототяло
 • Вакуумиране и включваненаклиматика
 • Отчитаненаработнитепараметри
 • Пускнамашината
 • Обучениенаклиента

Цената е подоговаряне

Ремонт и монтаж на климатици Пловдив

Профилактика на климатици

 • Преглед и почистваненавътрешнотялонаклиматика
 • Прегледнавъншнототялонаклиматика
 • Измерванетонаработнотоналягане
 • Почистваненафилтърнатасекция
 • Проверканаелектрическитевръзки
 • Преглед и почистваненадренажнатасистема

Цени за профилактика на климатик:

 • 9000 - 14 000 BTU - 30 лв.
 • 15000 - 24 000 BTU - 45 лв.
 • 33 000 - 60 000 BTU - 60 лв.

Посочените цени са с включено ДДС

Карта

Тази фирма е регистрирана на следните места: