КОЛОС 22 EООД   ( Visit Website )

Колос 22 EООД е регистрирана през 2002 година.Фирмата е специализирана в областта на строително ремонтните дейности и полагането на хидроизлационни материали. Колос 22 EООД е сертифициран представител за полагане на хидроизолационни продукти на фирма ИЗОМАКС.

Хидроизолационните материали ИЗОМАКС са оригинална разработка, регистрирана в Патентното ведомство. Материалите са сертифицирани съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти, за което има издадено БТО и носят знака СО.

ИЗОМАКС притежава сертификат по ISO 9001:2008 с обхват: производство и продажба на хидроизолационни пасти „ИЗОМАКС“ и изпълнение на хидроизолационни покрития.
Техническата експертиза на Центъра за научни изследвания и проектиране към Университета по архитектура, строителство и геодезия, установи дълготрайност и запазване на качествата на хидроизолациите с продукти "ИЗОМАКС" при реални експлоатационни условия над 10 години.
Отлични хидроизолационни качества, широк спектър на приложение по технологии не изискващи специални условия за изпълнение, екологичност, дълготрайност и ниски цени - това са най-кратките характеристики на продуктите на ИЗОМАКС - ПРОДУКТИ БЕЗ КОНКУРЕНЦИЯ!!! "

 

Услуги

Цени за изпълнение на покривни хидроизолации с Изомакс О/A и Еласта:

 • Изпълнение на нова покривна хидроизолация 19,90 лв./м² 5г гаранция
 • Ремонт на покривна хидроизолация, включително частичен кърпеж 15,90 лв./ м² 5г гаранция
 • Ремонт на покривна хидроизолация, частичен кърпеж 21,90 лв./ м² 10г гаранция<
 • Ламаринен покрив16,90 лв./ м² 5г гаранция.

Цени за изпълнение на подземни хидроизолации с Изоеласт:

Изпълнение на подземни хидроизолации:

 • Хоризонтални18,90 лв./м² 5г гаранция
 • Вертикални19,90 лв./м² 5г гаранция

Цени за изпълнение с полимерциментова хидроизолация Изомраз:

 • Нова хидроизолация 24,90 лв./м² 5г гаранция
 • Под облицовки /плочки, мозайка/20,90 лв./м² 10г гаранция

Подземни хидроизолации:

 • Хоризонтални 20,90 лв./м² 5г гаранция
 • Вертикални 22,90 лв./м² 5г гаранция

Цени за изпълнение на комплексна хидроизолация Хидротоп с дебелина 50мм:

 • Върху тераси и обитаеми покриви 42,90 лв./м² 5г гаранция
 • Ламаринени покриви 53,90 лв./м² 5г гаранция

 

     

Тази фирма е регистрирана в следните категории:

КОЛОС 22 EООД
КОЛОС 22 EООД
0898/ 72 72 63; 0877/ 77 99 40
Топлоизолация
Емилиян Георгиев

 

Изомакс-ЕЛАСТА

Изомакс-ЕЛАСТА е единствената, течна хидроизолационна мембрана за покривни хидроизолации, на българския пазар, отговаряща на всички технически изисквания на Наредба №2 за "Проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения". /ДВ бр. 89/2008г./


Изомакс ЕЛАСТА е материал който Ви дава 100% сигурност за защитата от вода! 900% еластичност Ви гарантират невъзможност за разскъсване или повреда вследствие на естествените движения на конструкцията. Научно доказана трайност на материала с повече от 50% над стандартите за изпитване! Практически доказана трайност на изолацията с над 25 000 кв.м. обекти с Изомакс ЕЛАСТА. Ускорено съхенене до 4 часа. 100% екологичен продукт

ИЗОМАКС-0/А

ИЗОЕЛАСТ е продукт на база SBS модифициран битум и специално разработения и патентован емулгатор „ИЗОМАКС”. Тази комбинация гарантира 100% водозащита, висока еластичност и здравина на изолацията. Създаден специално за подземни изолации, ИЗОЕЛАСТ намира приложение навсякъде, където условията са ЕКСТРЕМАЛНИ. Вариантът ИЗОЕЛАСТ 2К гарантира изпълнение на надеждна хидроизолация дори при температури под 5°С и висока атмосферна влажност.


В случаите на екстремни условия като: ниски температури, висока влажност на въздуха, мокри основи и други, когато целта е максимално бърза и качествена хидроизолация правилното решение е ИЗОЕЛАСТ 2К. Този продукт е комбинацията от ИЗОЕЛАСТ и Втвърдител, който се добавя чрез механично разбъркване. Използването на ИЗОЕЛАСТ 2К дава сигурност в случаите когато времето и водата не са благосклонни към работата..