Корадо инс 1 ООД

 • Корадо инс 1 ООД

  Корадо инс 1 ООД

  Дейността на дружеството включва охрана на имуществото на физически и юридически лица, на сгради, помещения и стопански обекти с физическа охрана, охрана със сигнално-охранителна техника и други на територията на цялата страна...

 • Корадо инс 1 ООД

  Корадо инс 1 ООД

  Дейността на дружеството включва охрана на имуществото на физически и юридически лица, на сгради, помещения и стопански обекти с физическа охрана, охрана със сигнално-охранителна техника и други на територията на цялата страна...

 • Корадо инс 1 ООД

  Корадо инс 1 ООД

  Дейността на дружеството включва охрана на имуществото на физически и юридически лица, на сгради, помещения и стопански обекти с физическа охрана, охрана със сигнално-охранителна техника и други на територията на цялата страна...

Корадо инс 1 ООД

Корадо инс 1 ООД

 • Корадо – инс – 1 ООД притежава Лиценз за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна.
 • Ние разполагаме с индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на собствена мобилна радиотелефонна мрежа от Държавна комисия по далекосъобщения.
 • Притежаваме разрешително за изграждане на пожароизвестителни инсталации и тяхната поддръжка от сертифицирани служители на фирмата.
 • Дружеството ни членува в българската асоциация на фирмите за електронна сигурност и охранителни услуги.
Корадо инс 1 ООД

Физическа охрана на обекти, изразяваща се в две направления

 • Въоръжена и невъоръжена обектова охрана.

През годините фирмата изгражда добра репутация в този тип охранителна дейност, като тук може да се отбележи, че с професионализъм успяваме да съхраним добрите си партньорски взаимоотношения с българските и чуждестранни инвеститори, доверили ни изцяло поддържането на реда в техните обекти. При изготвяне на всяка индивидуална оферта на нашите клиенти се предоставя и план за охрана на обекта, съобразен с неговите особености и специфики.

 • Охрана чрез сигнално-охранителна техника /СОТ/

Понастоящем със СОД се охраняват над 850 обекта, включително банки, банкомати, общински обекти, селищни могили, училища, детски градини, музеи, болнични сгради, базови станции, търговски обекти, частни фирми и жилища. На обектите, охранявани чрез СОТ, фирмата осигурява 24 часов сервиз на монтираната в обектите апаратура.

 • Изграждане на системи за видеонаблюдение

Извършване доставка, монтаж и пускане в експлоатация на всякакъв тип висококачествени системи за видеонаблюдение, обхващащи широк периметър с гаранция за качество минимум 2 години. Фирмата осъществява и поддръжка на вече изградени системи.

 • Извършване на 24–часов мониторинг от оперативния център

 

 • Изграждане на пожароизвестителни системи

Фирмата притежава добър опит в изграждането на системи за пожароизвестяване на големи промишлени обекти, обществени сгради, училища и др. Като допълнение към проектирането и монтажа на системи от такъв вид, ние предлагаме и  договори за тяхната сервизна поддръжка и обслужване.

Корадо инс 1 ООД

Ресурси

Високо квалифициран персонал, състоящ се от над 80 служители

 • По-голямата част от служителите, осъществяващи охраната със СОТ са със стаж в охранителната дейност и различни подразделения на МВР и др. Всички охранители преминават курс за обучение по Закона за частно-охранителната дейност и курс по професионално обучение със специалност - охранител. Охранителният състав е оборудван съгласно ЗЧОД с необходимите помощни средства и униформено облекло с отличителни знаци и идентифиционни табелки
 • Техническите лица по монтажа и поддръжката на техническите средства за охрана и наблюдение са висококвалифицирани инженерни специалисти.
 • Автомобилен парк, състоящ се от високо проходими aвтомобили с обозначителни знаци на фирмата и оборудвани с радиостанции.
 • Оперативен център, снабден с висококласна техника, позволяваща архивиране, статистика и контрол на постъпващите сигнали, аларми и зони на нарушение.
Корадо инс 1 ООД

Предимства

 1. Поддържаме заложните в корпоративната ни стратегия ценности.
 2. Отговорно подхождаме към проблемите на нашите клиенти и поддържаме най-високите стандарти в целия процес на нашият бизнес.
 3. Залагаме на качеството и с професионализъм преследваме и показваме пълния потенциал на услугите, които предлагаме.
 4. Ние сме отворени към иновациите и непрекъснато търсим нови идеи и решения за нашия бизнес.

Галерия

КартаТази фирма е регистрирана на следните места: