Крип Матеев ЕООД

  • Крип Матеев ЕООД

    Крип Матеев ЕООД

    Основна дейност е проектиране и изработване на кабини за електро и мотокари, трактори и др. транспортни средства.

 

Кабини за трактори

Фирмата е създадена през 2002 г. под името Крип 2002 ООД. Новото име Крип Матеев ЕООД е наложено от обстоятелствата през 2012 г. Основна дейност е проектиране и изработване на кабини за електро и мотокари, трактори и др. транспортни средства. Създадени са конструкции на почти всички подемно транспортни машини от БАЛКАНКАР както и на създадените след това нови продукти на съвременните фирми производители на кари в България.

Ако притежавате открит трактор, а имате необходимост от работа в лоши метеорологични условия или с него да пръскате безопасно с химически препарати - имате нашите решения и продукти. Конструкцията може да е типова или съобразена с желанието на клиентите ни относно вътрешното и външно оборудване / наличност на отоплител, отваряеми стъкла, вътрешна тапицерия, огледала, радио и др./