За нас

Галерия

Новини

Събития

Контакти

СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩНОСТ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ЕДИНСТВЕНОТО ПО РОДА СИ УЧИЛИЩЕ НА БАЛКАНИТЕ.

Училището е създадено с държавен указ през 1920 г. с идеята за "осъвременяване на каменоделието", според нуждата от висококвалифицирани специалисти в тази об- ласт на бързо развиващата се тогава към икономически разцвет нова България.

Поради наличието на превъзходна суровина - варовик, развит ка- меноделски поминък у местното население и стратегическа железо- пътна артерия, за място е избрано с.Кунино - разположено сред кра- сива природа, с рядко съчетание на скалисти масиви, каньони, плата, гори, река и плодородна равнина; селище с древна история, култура и прогресивни хора.

От създаването на училището до днес почти всички професи- оналисти в обработката на камъка в България са получили образовани- ето си в Кунино. По-голяма част от тях са скулптори, архитекти, строители, каменоделци и други специалисти в бранша, прославили се с професията си в България и по целия свят. Голяма част от завърши- лите продължават образованието си в Националната художествена академия, а впоследствие намират утвърдено място в българското изобразително изкуство. Сред тях са: Недко Кръстев, Цвятко Сиромашки, Данко Байрамов, Маньо Славов, Янаки Кавръков, доц. Стефан Янакиев, проф. Димитър Сотиров, Любен Черкезов, Иван Димчев.

В каменоделното училище броят на учениците е достигал до петстотин от цялата страна.

Понастоящем в професионалната гимназия по каменообработва- не се обучават ученици от IХ до ХIII клас, които получават образова- ние по професия каменоделец.

От 2007 г. предстои прием след завършен VII клас по професия "Художник", специалност "Скулптура", а след VIII клас - професия "Каменоделец", специалност "Каменоделство".

Професионалната гимназия по каменообработване в Кунино е уникална школа, единствена по рода си на Балканите, с осемдесет и пет годишна история, големи професионални традиции в обучението, даваща една вечна като камъка, винаги актуална и ценна професия.

 

 

 

НОВИНИ

Приеми

 

  • Специалност СКУЛПТУРА - след завършен 7-ми клас
  • Специалност КАМЕНОДЕЛИЕ - след завършен 8- ми клас
  • по двете специалности - приравнителен изпит за 9-ти и 10-ти клас

 

Изпитът е по рисуване /група предмети/ и ще се проведе на 10 - ти юли 2011 г. от 9,30 часа в училището.

Създателите

Каменоделната школа в Кунино е създадена и утвърдена с име- ната и делото на учителите-специалисти: Гурко Йосифов, Илия Цеков, Величко Марков, Цветан Петров, Цветан Граджорски, Лало Илиев, Борис Томов и други, работили достойно и всеотдайно за просперитета на училището.

 КОНТАКТИ

Travel Planner South Africa
safariguideafrica.com