СД-Ки Ни Лазарови и Сие

Фуражи

  • Фуражни добавки
  • Млекозаместители
  • Престартери
  • Смески
  • Гроуери

СД-Ки Ни Лазарови и Сие


Фирма СД-Ки Ни Лазарови и Сие произвежда комбинирани фуражи за всички видове и категории животни. Нашата основна цел е да гарантираме постоянно предлагане на качествени и безопасни продукти и суровини с високо качество и безопасност, които да удовлетворяват изискванията на нашите клиенти, което ще постигнем чрез използването на вътрешни и/или външни ресурси.

Фирмата е специализирано в производството и търговията на пълноценни фуражи и храни за селскостопански и домашни животни /с напълно автоматизирана линия/, търговия и съхранение на зърнени култури както и търговия с изкуствени минерални торове. Ние предлагаме богат асортимент съобразен и с индивидуалните изисквания на клиента.

Видове фуражи