Счетоводител Мая Петрова ( Visit Website )

Счетоводители София Счетоводител Мая Петрова Счетоводител Мая Петрова
Счетоводител Мая Петрова

Подаване на данъчни декларации по ДДС

Следене на приходи и разходи и засичане на плащания на котрагенти

ТРЗ услуги


Презентация

Счетоводител Мая Петрова Счетоводител Мая Петрова Счетоводител Мая Петрова Счетоводител Мая Петрова Счетоводител Мая Петрова

Счетоводител Мая Петрова

Счетоводител Мая Петрова

 • Подаване на данъчни декларации по ДДС
 • Следене на приходи и разходи и засичане на плащания на котрагенти
 • ТРЗ услуги
  • ведомости
  • декларации 1, 6, 7
  • трудови договори
  • уведомления
  • платежни нареждания към декларациите
 • ГФО - годишни финансови отчети
  • баланси
  • отчети за приходи / разходи
  • отчет за собствен капитал
  • парични потоци
  • приложение към отчет
 • Разполага с Електронен подписза подаване на необходимите декларации по интернет.

 

Счетоводители София

 

Счетоводител Мая Петрова

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Счетоводител Мая Петрова - София

Счетоводител Мая Петрова - София

0887 885 546

N/A

София, жк.Младост 1А, бл.525, вх.3

                         ет.5, ап.15

mp03@abv.bg

Счетоводител Мая Петрова

Счетоводител Мая Петрова