Патентна кантора BISS

  • Патентна кантора BISS

    Патентна кантора BISS

    Услуги: регистрация на търговски марки (запазени знаци), промишлен дизайн, (дизайн патенти), експертизи и консултации в областта на индустриалното право.

Патентна кантора BISS

Патентна кантора BISS

Патентна кантора BISS на представител по индустриална собственост на Васко Василев.

Кантората извършва следните услуги:

Представителство пред Патентно Ведомство за

  • регистрация на търговски марки (запазени знаци)
  • промишлен дизайн
  • дизайн патенти

Кантората извършва

  • експертизи в областта на индустриалната собственност
  • консултации в областта на индустриалното право

Патентна кантора BISS e rрегистрирана в Регистъра на представителите по индустриална собственост, на патентно Ведомство, под № 19.

Патентна кантора BISS е международен  представител пред The Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM), trade marks and designs, the European Union  относно регистрация на международни търговски марки и дизайн патенти.

Тази фирма е регистрирана на следните места: