Митикон трейд'10

  • Митикон трейд'10

    Митикон трейд'10

    От 2011 година поетапно бяха разработени продукти за перилните стопанства. Течни препарати за пране, ензимен прах със силен избелващ ефект, омекотители, препарати за почистване на петна и др.

Митикон трейд'10

Митикон трейд'10

Създадена е като ЕТ със 100% частен капитал през 1992 год., като производител на битова химия. Първоначално се произвеждат белина, кислол, веро. Месеци след това последователно се пускат в производство прах за пране, натриев хипохлорит, натриев сулфат. 

През 1998 година фирмата успешно внедри технология за производство на хлорна вар под ръководството на екипот ХТМУ – София с ръководител доц. Н.Нанков. Тя позволява насищането да става равномерно, с регулиране на влагата, което прави продукта да има добър търговски вид, да е безопасна засъхраняване и ефективна при използването и.  

От 2011 година поетапно бяха разработени продукти за перилните стопанства. Течни препарати за пране, ензимен прах със силен избелващ ефект, омекотители, препарати за почистване на петна и др.

Производство на хлорна вар

Карта