Счетоводна къща Дългъров ЕООД

 • Счетоводна къща Дългъров ЕООД

  Счетоводна къща Дългъров ЕООД

  Можем да Ви окажем компетентна помощ, за да оптимизирате своя бизнес и да постигате поставените си цели, като поемем вместо Вас ангажиментите Ви за регулярна отчетност към НАП, НОИ, НСИ, Инспекция по труда, Търговски регистър и банките.

 • Счетоводна къща Дългъров ЕООД

  Счетоводна къща Дългъров ЕООД

  Като наш клиент Вие можете да разчитате на лоялност и висока степен на конфиденциалност от наша страна.

 • Счетоводна къща Дългъров ЕООД

  Счетоводна къща Дългъров ЕООД

  Текуща обработка на първичните счетоводни документи – приходни, разходни, банкови и други;

Счетоводна къща Дългъров ЕООД

Счетоводна къща Дългъров ЕООД

Ние имаме дългогодишен опит в счетоводното обслужване на фирми от различни сфери на икономиката. Можем да Ви окажем компетентна помощ, за да оптимизирате своя бизнес и да постигате поставените си цели, като поемем вместо Вас ангажиментите Ви за регулярна отчетност към НАП, НОИ, НСИ, Инспекция по труда, Търговски регистър и банките.

Като наш клиент Вие можете да разчитате на лоялност и висока степен на конфиденциалност от наша страна.

Счетоводна къща Дългъров ЕООД

Услуги

 • Текущо счетоводно обслужване

 • В зависимост от сферата на дейност и индивидуалната специфика на Вашата фирма, нашата счетоводна къща ще направи за Вас:

 • Регистрация и дерeгистрация по ЗДДС;

 • Организация на фирменото счетоводство и изготвяне на счетоводна политика;

 • Изготвяне и актуализация на индивидуален счетоводен сметкоплан;

 • Създаване на индивидуална счетоводна аналитичност;

 • Текуща обработка на първичните счетоводни документи – приходни, разходни, банкови и други;

 • Изготвяне и водене на счетоводни регистри;

 • Отчитане на дълготрайните материални и нематериални активи;

 • Изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план на дълготрайните активи;

 • Отчитане на складово стопанство на фирмата;

 • Калкулиране на себестойност на изделия и услуги;

 • Изготвяне и представяне на ежемесечни дневници и справка-декларация по ЗДДС и VIES;

 • Подаване на информация, свързана със системата “Интрастат”;

 • Отчитане и анализ на разчетите с контрагенти, доставчици и клиенти;

 • Изготвяне на справки, отчети за обслужващите банки,

 • Изготвяне на ежемесечни отчети и справки за Националния статистически институт и за други институции;

 • Текущи периодични справки и анализи за Вашите нужди като мениджър на фирмата, свързани с разчети с доставчици и клиенти, складове и парични потоци, приходи, разходи и други показатели.

Счетоводна къща Дългъров ЕООД

Цени

Цените на абонаментното счетоводно обслужване се формират според предмета на дейност на фирмата, регистрирана ли е, или не е по ЗДДС, броя на осигурените лица и количеството на обработваните документи.

Месечната такса за фирми, нерегистрирани по ДДС, започват от 150 лв

Абонаментната такса за фирми, регистрирани по ДДС, е според броя на месечно обработваните документи

Брой документи на месец         Цена лв./мес.

до 30                                                от 200

до 100                                              от 300

над 100                                           от 400

Когато фирмата има назначени до 10 работници и служители, месечната такса е без увеличение.

При назначени от 11 до 20 души таксата е с увеличение от 50 лв. на месец.

При назначени над 20 души – по договаряне.

Подаване на нулеви декларации по ДДС – 20 лв.

Годишното счетоводно приключване – изготвянето и подаването на годишната данъчна декларация, годишните статистически форми и документите за Търговския регистър са безплатни за нашите клиенти.

Данъчните и осигурителните консултации за нашите клиенти са безплатни

Клиентите ни с повече от една фирма ползват финансови отстъпки.

Извършваме еднократни счетоводни услуги, консултации и годишно приключане за фирми, които нямат абонамент при нас.

Карта