Месокомбинат МУСАН ООД

Месокомбинат МУСАН ООД

Месокомбинат Мусан

Месокомбинат Мусан е построен в Източните Родопи през 2005г. Месокомбината разполага с кланица, транжорна и месопреработка, проектирани и оборудвани спрямо изискванията на ЕС.

Кланицата е с капацитет 80 бр. ЕРД или 400 бр. ДРД на ден, и е единствената в югоизточна България притежаваща разрешително за клане на ЕРД (говеда) над 30 месечна възраст. За гарантиране на качеството на месото в кланицата се въвежда системата за класифициране на кланични трупове ( S ) EUROP, която хармонизира законодателството на ниво Европейски Съюз и въвежда общо разбиране за качеството на кланичните трупове и единна скала за определянето им.

В транжорната се обработва месото предназначено за собствено производство, също така и богат асортимент от разфасовки за търговската мрежа.
Месопреработвателния цех е с капацитет 10 тона на ден с над 40 продукта в това число мляно месо, месни заготовки, малотрайни, трайни варено - пушени колбаси, саздърми, сурово-сушени колбаси и деликатеси от нераздробено месо, както и някои традиционни за страната но позабравени продукти като овчата пастърма.

Това което отличава Мусан от другите производители на меса и месни продукти е факта, че работим само и изключително с меса от едри и дребни преживни животни. Рецептите на продуктите са разработени изцяло от екипа на Мусан, понеже в тях не се използват свински примеси. По този начин се гарантира производството на Хелал продукти.

Фирмата разработва собствена дистрибуторска мрежа, като вече са открити складове в гр. Смолян, гр. Мадан, гр. Пловдив, гр. Гоце Делчев, с. Методиево, гр. Сливен и гр. София в същите градове и регионите им е разработена разносна мрежа която достига до магазини, ресторанти, столове за изхранване на промишлени предприятия, болници, хотели и други наши клиенти. В гр. София фирмата има собствени магазини за месо и месни продукти, тяхната цел е директно и качествено обслужване на крайния потребител.

За цялото това разнообразие и за гарантиране на високото качеството на продукцията в „Мусан” ООД се труди млад амбициозен екип, високо квалифициран в областта на хранителните технологии, ветеринарно- санитарната експертиза, майстори в колбасарството и машинната техника.
Тенденциите за развитие на фирмата са излизането и налагането на европейските и близкоизточните пазари, както и затварянето на производствения цикъл чрез изграждането на собствени ферми за добив на фуражи и отглеждане на животни за задоволяване на нуждите на месокомбината с висококачествено и екологично чисто месо.

Ние смятаме, че високото качество, новаторството в рецептите, внедрените европейски технологии и спазването на високи хигиенни норми е предпоставка за гарантиран успех на целевия пазар и бързото развитие на предприятието.
Като цяло стремежа ни е да се наложим като производител на висококачествени и екологично чисти продукти на конкурентни цени.

Галерия

Карта