Милена Николова

 • Милена Николова

  Милена Николова

  Правилният изговор и разпознаването на говорните звукове е необходимо условие за правилен говор и успешна училищна успеваемост.

Милена Николова

За нас

Казвам се Милена Николова. Имам завършена бакалавърска степен по „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ в Университет"Проф.д-р Асен Златаров", гр.Бургас  и магистърска степен по „Логопедия в ШУ "Епископ“ Константин Преславски",гр.Шумен

Логопедичната диагностика и терапия на комуникативните нарушения в детска възраст са особено важни. Правилният изговор и разпознаването на говорните звукове е необходимо условие за правилен говор и успешна училищна успеваемост.

Нарушеното произношение на даден звук може да е предпоставка за допускане на грешки при писане в училищна възраст, затова своевременната корекция и усвояването на правилен говорен модел е от особено значение, и то в предучилищна възраст. Особено важни са корекцията и терапевтирането на езиковите нарушения, свързани с оформянето на адекватни речеви конструкции и обогатен речников запас, както и тези на темпа и ритъма на речта, каквото е заекването.

В това извънредно положение на пандемия в което сме в момента е желателно да не се прекъсва терапията на децата,които имат речеви проблеми.Много добър вариант в момента е да стартирате онлайн логопедична терапия и диагностика.Много е лесно достъпно и доста забавно.Терапевтичните сесии се провеждат в удобно за вас време в домашна обстановка.Единственото,което се изисква е компютър и добра интернет връзка.Аха,и още нещо,мама или тати трябва да присъстват на сесията на техния малчуган.Така и те ще научат много интересни неща за детето,както и ще усвоят на практика различни терапевтични подходи,приложими в домашна среда.

Милена Николова

Услуги

Предлагам следните услуги :

 • Онлайн консултация
 • Диагностично консултиране и терапия при:
 • Късно проговаряне
 • Забавено езиково развитие
 • Недобра училищна готовност -Артикулационни нарушения - сигматизъм - неправилно произнасяне на звуковете "с, з, ц, ч, ш,ж, щ", ротацизъм - неправилно произнасяне на звук "р" и др.
 • Беден за възрастта речник -Прозодични нарушения- заекване, тахилалия, брадилалия