Немска езикова школа Ерих Кестнер

 • Немска езикова школа Ерих Кестнер

  Немска езикова школа Ерих Кестнер

  Немска езикова школа Ерих Кестнер, гр. Русе е създадена през 2010г. от група преподаватели по немски език, с дългогодишен професионален опит в системата на МО.

 • Немска езикова школа Ерих Кестнер

  Немска езикова школа Ерих Кестнер

  Немска езикова школа Ерих Кестнер, гр. Русе е създадена през 2010г. от група преподаватели по немски език, с дългогодишен професионален опит в системата на МО.

 • Немска езикова школа Ерих Кестнер

  Немска езикова школа Ерих Кестнер

  Немска езикова школа Ерих Кестнер, гр. Русе е създадена през 2010г. от група преподаватели по немски език, с дългогодишен професионален опит в системата на МО.

Немска езикова школа Ерих Кестнер

Немска езикова школа Ерих Кестнер

Немска езикова школа „Ерих Кестнер“, гр. Русе е създадена през 2010г. от група преподаватели по немски език, с дългогодишен професионален опит в системата на МО.  Усилията на екипа са насочени към индивидуалните потребности на всеки , желаещ да започне изучаването на немски език или да развива езиковите си познания. Прилагането на нови методи на обучение при овладяване и усъвършенстване на четирите езикови учения, писане, четене, слушане и говорене, са водещи в работата на екипа. Обучението се провежда в малки групи от максимум 8 обучаващи се, което позволява индивидуален подход при работа и осигурява непринудена атмосфера при общуване между преподавател и ученик, както и изграждане на умения за работа в екип между самите членове на групата.

Времето за провеждане на занятията и интензивността на обучение определяме според нуждите на сформираната група. В обучението използваме различни учебни системи и помагала на издателства HUEBER; LANGENSCHEIDT; KLETT, които се избират при започване на работа със съответната група, по преценка на екипа и водещия преподавател, така че да се постигнат максимално заложените в учебния план цели.

За Вас работят висококвалифицирани преподаватели по немски език, с дългогодишен опит и профилирана подготовка за работа със обучаващи се от различни възрастови групи и специфични езикови потребности – ранно чуждо-езиково обучение, подготовка за сертификатни изпити, обучение на възрастни – общообразователно и профилирано според  различните професионални категории.

Издаване на сертификат за владеене на ниво е възможно, след успешно полагане на изпит по изискванията на европейската езикова рамка.

Немска езикова школа Ерих Кестнер

Обучение и Курсове

ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 1ВИ ДО 12ТИ КЛАС, ИЗУЧАВАЩИ НЕМСКИ ЕЗИК КАТО ПЪРВИ ИЛИ ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК

 • подготовка за:
 • ежедневния учебен процес, надграждане и усъвършенстване на      уменията придобити в учебните часове – 16уч.ч месечно през цялата учебна година
 • национално външно оценяване след 7ми клас
 • ДЗИ след завършен  12ти клас
 • кандитатстуденски изпит
 • сертификатни изпити – DSD І/ІІ, DSH, ÖSD

КУРСОВЕ

За ученици в групи по възраст

 • 1. кл. – 4-кл
 • 5.кл. – 8.кл.
 • 9кл. – 12кл.

За възрастни

 • начинаещи – ниво А1/А2
 • напреднали – ниво А2 / В1 / В2 / С1

*Курс за съответно ниво стартира при записани 8 човека

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ЛЕТНИ ЕЗИКОВИ ЛАГЕРИ

ЛЯТНО ПОУДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ДЕЦА

Немска езикова школа Ерих Кестнер

Преподавателски екип

Ирина Няголова – Управител

 • АГ Гео Милев, Русе, профил - немски език
 • ШУ „Еп. Константин Преславски“, магистър по немски език и литература
 • следдипломни квалификации в страната и Германия
 • преподавател в системата „Немска езикова диплома“
 • 22 години педагогически стаж

Анна Цветкова

 • СОУ ЕЕ „Константин Кирил Философ“, гр. Русе, профил - немски език
 • ВТУ Св. Св. Кирил и Методий“, магистър по немски и руски език
 • следдипломни квалификации в страната и Германия
 • 20 години педагогически стаж

Петя Георгиева

 • СОУ ПНЕ „Фридрих Шилер“, гр. Русе
 • РУ „Ангел Кънчев“, начална училищна педагогика с немски език
 • магистър – социално педагогическа работа с деца и семейства
 • 10 години педагогически стаж в ранно чуждо-езиково обучение

Мариета Георгиева

 • СОУ ПНЕ „Фридрих Шилер“, гр. Русе
 • РУ Ангел Кънчев, начална училищна педагогика с немски език
 • магистър – социално педагогическа работа с деца и семейства
 • 5 години педагогически стаж в ранно чуждо-езиково обучение