Град Ракитово
ул. "Никола Вапцаров" 15
Тел: Любомир Петков
0887 632 544 Костадин Тотев 0888 195 935
   Производство 
   Изсушаване 
Обезпрашаване Разделяне Пакетиране
Талаш Трици
 Фирма "Найс - КТ" - ООД е основана
 през 2009 год. с основна дейност
 производство и пакетиране на сух
 иглолистен талаш и трици.Работим 
 предимно с износ за Италия.
Продуктите са предназначени за
конеферми (постел), птицеферми, 
оранжерии и кожухарска промишленост. Влажността на получените продукти е от 15-18%. Производството се осъществява от машини за производство на талаш, сушилня,системаза обезпрашаване, сепариране и преса.
    Copyright by Comunicator BG