Счетоводна кантора Ники Консулт

 • Счетоводна кантора Ники Консулт

  Счетоводна кантора Ники Консулт

  Ние сме професионална Счетоводна Кантора, която Ви предоставя всички необходими услуги за ефективното и безпроблемно функциониране на Вашия бизнес.

Счетоводна кантора Ники Консулт

Счетоводна кантора Ники Консулт

Счетоводни услуги за Вашия бизнес!

Ние сме професионална Счетоводна Кантора, която Ви предоставя всички необходими услуги за ефективното и безпроблемно функциониране на Вашия бизнес.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ „НИКИ КОНСУЛТ”

Отделяме специално време, за да развием личните си отношения с Вас, така че да можем да ви осигурим индивидуалната услуга, която приляга на Вас и Вашия бизнес и да постигнете финансовите си цели. Регулярните срещи и поддържане на постоянен контакт с Вас гарантират, че финансовите процеси, както и счетоводната отчетност в компанията Ви са в ред и работят изцяло в полза на бизнеса Ви.

Тъй като се стремим да ви бъдем максимално полезни, сме създали и развили широка мрежа от различни адекватни и коректни партньори, за да може освен счетоводните услуги, да предоставим и една висококачествена комплексна услуга, включваща правни и юридически консултации.

Клиентите ни могат да разчитат на професионални счетоводни услуги, отговарящи на законовите норми.

В условията на непрекъснати промени на нормативната уредба се стремим да осигурим спокойствието им и да снижим до минимум ангажиментите им по отношение на счетоводната и данъчната отчетност.
Осигуряваме надеждна и спокойна работа за всеки наш клиент.

Счетоводна кантора Ники Консулт

Счетоводни Услуги

 • Преглед, класифициране и съхранение на първични счетоводни документи
 • Обработка/осчетоводяване на първични счетоводни документи, в съответствие с изискванията на българското счетоводно законодателство и/или междунаронародните стандарти за финансово отчитане
 • Съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план и изчисляване на амортизации свързани с дълготрайни материални и нематериални активи
 • Отчитане на материалните запаси 
 • Водене и следене на складови наличности
 • Следене на разчетите Ви с доставчици, клиенти и други контрагенти; Издаване на фактури от името на клиента
 • Проверка и следене за дължими данъци и такси 
 • Изготвяне и подаване на Годишния Статистически Доклад
 • Изготвяне и подаване на Годишните Финансови Отчети
 • Комуникация с държавните органи по финансово-счетоводни въпроси
 • Асистиране при външни одити на финансови отчети
 • Данъчни и счетоводни консултации

Данъчни Услуги

ТРЗ

 • Изготвяне и подаване на всички месечни отчети в НАП
 • Изготвяне на договори за управление и контрол и граждански договори
 • Изготвяне на трудови договори и допълнителни споразумения
 • Обработка на болнични листове и подаването им към НОИ
 • Подготовка на фишове за работна заплата
 • Асистиране и представителство при проверки и одити от Инспекция по Труда

Допълнителни услуги       

 • Изготвяне на декларации, касаещи членове на семейството на нашите клиенти, без допълнително заплащане.
 • Регистрация и ликвидация на фирми в Агенцията по вписванията

Карта