Нотариус Павлина Симеонова рег.№335

 • Нотариус Павлина Симеонова рег.№335

  Нотариус Павлина Симеонова рег.№335

  Нотариални актове, изповядване на сделки

 

Нотариуси Варна

Пом. нотариус: Жанета Василева Район - Варна

Услуги

 • Нотариални актове, изповядване на сделки;
 • Договори;
 • Договори за доброволна делба и др.;
 • Нотариална заверка, заверка на преписи;
 • Приемане и съхранение на завещания, обявяване и връщане на завещания;
 • Нотариални покани;
 • Изготвяне и заверка на пълномощни, и др.;
 • Прехвърляне на собственост / МПС;
 • Консултации;
 • Изготвяне и проверка на документи * Нотариални кантори, нотариуси в
  гр. Варна

 

Нотариус Сашенка Константинова

Нотариуси Русе | извършване на нотариални услуги като: заверки на преписи, документи, завещания и изповядва сделки с недвижими имоти,заверява пълномощни и декларации, изповядва сделки с недвижимо и движимо имущество, издава нотариални покани