Нотариус Антонов

 • Нотариус Антонов

  Нотариус Антонов

  Нотариус Цветан АНТОНОВ Иванов изповядва сделки с нотариални актове и договори, удостоверява подписи и съдържание на документи, както и верността на преписи от всички официални и частни документи, приема на съхранение завещания, вкл. на чужд език, връчва уведомления и нотариални покани.

 • Нотариус Антонов

  Нотариус Антонов

  Нотариус Цветан АНТОНОВ Иванов изповядва сделки с нотариални актове и договори, удостоверява подписи и съдържание на документи, както и верността на преписи от всички официални и частни документи, приема на съхранение завещания, вкл. на чужд език, връчва уведомления и нотариални покани.

 • Нотариус Антонов

  Нотариус Антонов

  Нотариус Цветан АНТОНОВ Иванов изповядва сделки с нотариални актове и договори, удостоверява подписи и съдържание на документи, както и верността на преписи от всички официални и частни документи, приема на съхранение завещания, вкл. на чужд език, връчва уведомления и нотариални покани.

Нотариус Антонов

Нотариус Антонов

Нотариус Цветан АНТОНОВ Иванов ползва английски и руски език.

Нотариус Цветан АНТОНОВ Иванов изповядва сделки с нотариални актове и договори, удостоверява подписи и съдържание на документи, както и верността на преписи от всички официални и частни документи, приема на съхранение завещания, вкл. на чужд език, връчва уведомления и нотариални покани.

С екипа си Нотариус Цветан АНТОНОВ Иванов консултира по въпроси от вещното, наследственото и семейното право.

Конфиденциалността е основен принцип в работата с клиенти.

Карта