Нотариус Дахтеров

  • Нотариус Дахтеров

    Нотариус Дахтеров

 

Нотариус Дехтеров

От началото на 2000 година офисът на кантора Дахтеров се намира в град София, на бул.“Цариградско шосе“ № 5, вх. „Б“, в непосредствена близост до площад Орлов мост. В кантората се извършват всички видове нотариални удостоверявания. Най-често срещаните са удостоверяване на подписи под пълномощни, декларации, преписи, нотариални покани, сделки с автомобили и недвижими имоти, завещания, протоколи.

Офисът е разделен на два основни отдела. На партерния етаж на кантората ще Ви посрещне екип, който се занимава предимно с удостоверителни услуги на пълномощни, декларации, договори за моторни превозни средства, нотариални покани и други.

Втората част от кантората е разположена на първи надпартерен етаж и е ангажирана с организация, подготовка, изповядване и обработка на сделки с недвижимо имущество, завещания, обстоятелствени проверки и протоколи.

Офисът работи от понеделник до петък – от 8:30 часа до 17:30 часа, с изключение на официалните почивни дни.

 

Нотариус Младост

  • Сделки с недвижими имоти

Сделки с недвижими имоти се изповядват само за имоти, намиращи се в района на гр. София. Препоръчително е да запишете час за консултация по представени от Вас документи за собственост, за да предоставим информация за специфичните изисквания на закона, както и за уточняване на дата и час за изповядване на сделката.

  • Договори за МПС

Най-често срещаните моторни превозни средства са автомобилите – леки или тежкотоварни, но удостоверяване на подписи се извършва и при договори за други превозни средства, като мотори, мотоциклети, плавателни средства, стопански машини, ремаркета и други.

  • Пълномощни

Пълномощното е един от най-често удостоверяваните документи в една нотариална кантора. Този документ дава възможност упълномощителят да действа „дистанционно“, чрез друго, доверено лице.

  • Декларации

Ежедневно в кантората се удостоверяват подписите на клиенти под декларации, в които декларирате наличието на различни обстоятелства или Ваше съгласие за определено действие.

  • Нотариални покани

Нашата кантора предлага удостоверяване и връчване на нотариални покани. Молителят трябва да представи поканата в три еднообразни екземпляра. След като нотариалната покана бъде връчена, Нотариусът отбелязва, че поканата е била съобщена.