Нотариус Станислав Филипов

  • Нотариус Станислав Филипов

    Нотариус Станислав Филипов

    Нотариус Станислав Николов Филипов №508 има собствена кантора на територията на гр. София. Има завършена следдипломна специализация в Юридическия факултет на Виенския университет. Владее немски, английски и руски език.

Нотариус Станислав Филипов

Нотариус Станислав Филипов

Нотариус Станислав Николов Филипов №508 има собствена кантора на територията на гр. София. Има завършена следдипломна специализация в Юридическия факултет на Виенския университет. Владее немски, английски и руски език.

Услуги

  • Консултантски услуги
  • Услуги - юридически
  • Юридически услуги

Карта