Нотариус Сашенка Константинова

  • Нотариус Сашенка Константинова

    Нотариус Сашенка Константинова

    разполага с правомощия за извършване на заверки на документи, преписи, пълномощни и изповядва сделки с имоти в град Бяла.

Нотариус Сашенка Константинова

Нотариални услуги от Нотариус Сашенка Константинова

Сашенка Константинова е нотариус в град Бяла, област Русе, разполагащ с правомощия за извършване на нотариални услуги като: заверки на преписи, документи, завещания и изповядва сделки с недвижими имоти. Нотариус Константинова предлага високо ниво на компетентност, юридическа сигурност и прецизност при нотариалните удостоверявания.

Нотариус Сашенка Константинова е държавно лице, което разполага с правомощията да заверява пълномощни и декларации, изповядва сделки с недвижимо и движимо имущество, издава нотариални покани, договори за делба, нотариални актове. Освен това Нотариус Константинова има право да обявява, приема, връща и съхранява завещания и документи.