ОНИКС-Н.С. ООД

 • ОНИКС-Н.С. ООД

  ОНИКС-Н.С. ООД

  Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност, Осчетоводяване на първични и съставяне на вторични счетоводни документи

ОНИКС-Н.С. ООД

Оникс - Н.С ООД

ОНИКС-Н.С. ООД предоставя пълно счетоводно обслужване и еднократни счетоводни услуги на юридически и физически лица.

Нашите водещи цели:

 • Качествени счетоводни услуги
 • Използване на най-добрите счетоводни практики
 • Индивидуален подход към всеки клиент
 • Коректност и конфиденциалност

УСЛУГИ

 • Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност.
 • Осчетоводяване на първични и съставяне на вторични счетоводни документи.
 • Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета.
 • Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан, съобразен с дейността на фирмата.
 • Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори.
 • Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки.
 • Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични и отпуски.
 • Изготвяна на платежните документи за разплащания към бюджета.
 • Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети.
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО.
 • Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт.

Карта