Онлайн медицинска застраховка

 • Онлайн медицинска застраховка

  Медицинска застраховка

 

Онлайн медицинска застраховка за пътуване в чужбина

Застраховка „Пътуване в чужбина“

Искаш да си осигуриш спокойна и приятна почивка или бизнес пътуване извън страната?

Търсиш гарантирана денонощна подкрепа за теб и твоите близки, когато сте далеч от дома?

Параметри

 • Ти избираш срока на застраховката – от 1 до 364 дни.
 • Ти избираш размера на застрахователната сума – от 5000 до 50 000 EUR/USD.
 • Цената се определя от периода и застрахователната сума, които си избрал.

Покрити рискове

С тази застраховка си покрит от широк спектър от неотложни и непредвидени медицински разходи, възникнали вследствие на злополука или акутно заболяване.

КАКВИ РИСКОВЕ ПОКРИВА ЗАСТРАХОВКАТА?

Основното покритие на застраховката включва: 

 • Медицински разходи – осигуряваме покритие за медицинските разходи вследствие на злополука или акутно заболяване с Вас при пътуване в чужбина 
 • Разходи за репатриране – покриваме разходите за репатрирането Ви в случай на злополука или акутно заболяване, ако здравословното Ви състояние го позволява 
 • Разходи за транспортиране на тленни останки 
 • Разходите за спешно дентално лечение 
 • Разходи за планинско издирване и спасяване 
 • Разходи при инфекция с Kоронавирус – медицински разходи за амбулаторно и стационарно лечение и разходи за завръщане в България при стационарно лечение и за транспортиране на тленни останки

Допълнително можете да се застраховате за: 

 • Клауза „Злополука” – осигурява финансова стабилност при смърт, трайно загубена или намалена работоспособност от злополука 
 • Клауза „Лична отговорност” – осигурява застрахователна защита, в случай че причините вреди на трети лица при пътуване в чужбина и в резултат от това увреждане възникне Ваша гражданска отговорност 
 • Клауза „Правна помощ” – покрива разходите за хонорари на адвокати за правна помощ и защита в съдебно производство, образувано срещу Вас при пътуване в чужбина 
 • Клауза „Съкращаване или удължаване на престоя” – ще получите обезщетение за непредвидените разходи в случаите, в които се налага да се завърнете в България или удължите престоя си в чужбина поради злополука, заболяване, смърт на Ваш близък и други 
 • Клауза „Сигурен портфейл” – осигурява обезщетение за случаите на загуба или кражба на Вашите лични документи (паспорт, лична карта, свидетелство за управление на МПС), кредитни и/или дебитни карти при пътуване в чужбина, включително за последвали некомпенсирани загуби в резултат на неоторизирана/ неразрешена употреба на картите Ви. В допълнение, ако в тези случаи Вие останете без налични платежни средства, асистиращата компания ще Ви предостави заем след като посочено от Вас лице депозира при нас сума, равна на размера на заема 
 • Клауза „Отвличане” – ние ще Ви обезщетим за направените медицински разноски в резултат на отвличането или задържането Ви като заложник 
 • Клауза „Пропуснато събитие” – ако поради злополука или акутно заболяване с Вас, смърт на Ваш близък роднина, съпруг/а или лицето, което Ви е придружавало по време на пътуването пропуснете събитие в чужбина (концерт, спортно мероприятие и подобни) ще ви възстановим стойността на закупения от Вас билет за него. 

В допълнение на основното и допълнителните покрития предлагаме на Вашето внимание следните пакети от специални покрития:

 • Пакет „ПОЛЕТ” – ако изберете този пакет ще бъдете обезщетени за непредвидени разходи (хотел, храна, напитки и лекарства) или вещи от първа необходимост (дрехи, обувки и други), извършени при пътуване в чужбина със самолет, поради отмяна на редовен полет, изпускане на свързващ редовен полет, закъснение или загуба на регистриран багаж; 
 • Пакет „НА ПЪТ” – при избор на този пакет ще бъдете обезщетени ако при пътуване в чужбина с Вашия автомобил извършите непредвидени разходи за хотел при ПТП, разходи при зареждане на грешно гориво, загуба на ключа за Вашия автомобили или претърпите ПТП и имате необходимост от правна помощ и заплащане на гаранция за освобождаването Ви; 
 • Пакет „СКИ И СНОУБОРД” – ако сте решили да карате ски или сноуборд в чужбина Ви препоръчваме този пакет, който ще ви осигури застрахователна защита в случай на кражба чрез взлом или погиване на Вашата ски екипировка, включително наемането на заместваща такава в тези случаи; загуби от неизползван и предплатен ски пакет (карта за ползване на въжени линии, наем за ски екипировка и/или такса за ски училище) поради злополука или акутно заболяване с Вас, както и разходи за издирването и спасяването Ви в планината.