Винарска изба Опрев   ( Visit Website )

Винарска изба Опрев

Винарна "Опрев" е модернa призводствена структура с напълно затворен цикъл на производство - от гроздето до бутилката вино. За качеството на процесите отговаря лаборатория, оборудвана изцяло със съвременна апаратура. Производствените възможности на инсталацията са 170 000 л вино.

Презентация

Винарска изба Опрев

Компанията "Тодор Опрев" е създадена през 1994. От самото начало тя се насочва към семепроизводство и отглеждане на трайни насаждения - кайсии и лозя, както на собствени терени така и върху арендована земя. Започва с обработване на 200 дка собствена плододаваща кайсиева градина и възстановяването на лозов масив. През 2004 са засадени нови 200 дка кайсии. Към момента компанията притежава 400 дка овощна градина и 260 дка лозя. Фирмата осъществява търговия със земеделска продукция и препарати за растителна защита. Разрастването на обема на дейностите води до изграждане на мелница за преработка на хлебна пшеница.

 

2006 година е преломна за фирмата. Идеята за създаване на собствена винарна се превръща в проект, реализиран само за 9 месеца, благодарение на добре подбран екип от отлично подготвени технолози и професионалисти, както и на партньори и организации, които подават ръка и помагат идеята да се превърне в реалност.

 

Лозя

От 2000 фирма “Тодор Опрев” започва да  възстановява лозов масив от 260 дка. Засадени са както винени така и десертни сортове.

 

Лозовият масив е разположен в землището на с. Босна. Регионът има низинен до равнисто-хълмист релеф, а лозовите насаждения са върху висока билна част с югозападно изложение. Почвите са средно излужен чернозем, слабо еродирани и тежко песъкливо-глинести. Цветът им е от тъмно сивкаво-кафяв до светло жълтеникаво-кафяв. Теренът попада в климатичния район на Крайдунавската низина, за който е характерен умерено-континентален климат с горещо лято и много слънчеви дни. Най-топло е през юли и август, а най-студено през януари. Средната годишна температура е 11.6°С, а минималната 7.1°С. Разпределението на валежите е с пролетно-летен максимум /май, юни и юли/ и зимен минимум /януари, февруари, март/. Годишната сума от валежи е 501мм/м². Средната продължителност на свободното от мраз време е 226 дни.

 

Експертните оценки потвърждават, че тези условия са много благоприятни за отглеждане както на десертни така и на сортове за производство на сухи бели вина и качествени червени вина, характерни с богат плодов аромат и свеж вкус. Показателен е фактът, че до 2005 “Винпром Пещера” изкупува цялото количество грозде произведено в региона. От десертните сортове са застъпени предимно българските - русенски мискет, приста, велика, бял и червен булгар. При винените сортове предимство имат червен мискет, тракийски мавруд /евмолпия/ и каберне. По малък като площ е делът на сортовете траминер и шардоне.

 

Винен сорт грозде - ЕВМОЛПИЯ

 

Сортът е създаден чрез кръстосване на сортовете Мавруд и Мерло от Д. Бабриков и С. Кукунов. Признат е и е райониран от ДСК през 1991. Гроздето узрява в началото на септември и съдържа 25.5% захари и 7.2 г/л титруеми киселини.
   

Винен сорт грозде - ЧЕРВЕН МИСКЕТ

 

Това е стар български сорт, отглеждан от незапомнени времена по нашите земи. Гроздето узрява в края на септември и началото на октомври. Съдържа около 18% захари и 5.5-6.0 г./л титруеми киселини.
   

Винен сорт грозде - ШАРДОНЕ

 

Произхожда от Франция, но е разпространен масово у нас. Гроздето узрява през втората половина на септември и съдържа 21-24% захари и 6.5-9.0 г/л. титруеми киселини. Притежава устойчивост на сиво гниене и висока студоустойчивост.
   

Винен сорт грозде - КАБЕРНЕ СОВИНЬОН

 

Произхожда от Франция, но е разпространен масово у нас. Гроздето узрява през втората половина на септември и съдържа 21-24% захари и 6.5-9.0 г/л. титруеми киселини.

 

Овощни градини

Фирма „Тодор Опрев” обработва 200 дка кайсиева градина. През 2004 са засадени нови 200 дка, които са плододаващи от 2006. Сортовият състав е представен от ранни, средно и късно зреещи плодове. В резултат на натрупан опит и научни проучвания, новосъздадената градина е със сортове, които се адаптират най-добре към климатичните условия на североизточната част от Дунавската равнина и отговарят на пазарните изисквания.

 

Овощните масиви са разположени в землищата на с. Босна и Любен. Релефът е низинен до равнисто-хълмист с тежко-песъкливи и глинести почви. Терените имат изложение север - юг и са изразен наклон на север. В близост до двете овощни градини има дерета, което спомага за  оттичането на студените  въздушните маси. Наклонените терени предполагат и по-малки денонощни амплитуди през зимните и пролетните месеци, а деретата са естествени прегради за силните северни и североизточни ветрове. Известно е, че изборът на място за засаждане на кайсиеви дървета е от голямо значение. Изброените особености  на почвата и релефа са особено благоприятни за кайсията, която има високи изисквания към климатичните условия, а до голяма степен и към почвата. Основните  сортове, които се отглеждат са:

 

 

  • Кишиневска ранна - ранен и много родовит, частично самоплоден сорт;
  • Модесто и Унгарска кайсия -  средно ранни, много родовити, самоплодни сортове
    с отличен вкус;
  • Мъркулещи - средно късен, самоплоден, родовит, транспортабилен и с отличен вид сорт;
  • Делмаст – късен, самоплоден, транспортабилен, и с отличен вид и вкус сорт.

Застъпени са и сортовете Веласкес, Кишиневска ранна кайсия , Ню Джърси 33 и 38. Фирмата има изградени лоялни и етични бизнес отношения с преработватели на плодове и търговци на едро, което предопределя и гарантира успешната реализация на фирмената продукция.

Избата

Винарна "Опрев" е модернa призводствена структура с напълно затворен цикъл на производство - от гроздето до бутилката вино. За качеството на процесите отговаря лаборатория, оборудвана изцяло със съвременна апаратура. Производствените възможности на инсталацията са 170 000 л вино. Стратегията на компанията е капацитетът на винарната да бъде натоварван с грозде от собствено производство. Гроздето се бере на ръка, а това осигурява висок контрол върху входящите суровини. Друг акцент в стратегията на фирмата е контролът върху производствените техники, както и контролът по време на производствения процес.

 

Идеята е фирмените лозя да осигуряват необходимото количество за преработка, за да се гарантира качеството и екологичността от суровината до готовата продукция.

 

Амбицията първото вино да бъде от реколта 2006  коства много усилия и напрежение на фирмата, но резултатът надминава и най-оптимистичните очаквания. Екипът на компанията е удовлетворен, защото новите вина вече имат пазарен успех, откривайки своите почитатели. Потвърждава се старата максима: “Отгледаните с любов лозя раждат запомнящи се вина”.

Галерия

Винарска изба Опрев Винарска изба Опрев Винарска изба Опрев
     
Винарска изба Опрев Винарска изба Опрев Винарска изба Опрев
     
Винарска изба Опрев Винарска изба Опрев Винарска изба Опрев

Карта

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Винарска изба Опрев
Винарска изба Опрев
0887 62 62 99
Винарски изби 
с. Добротица

Овощни градини

Фирма „Тодор Опрев” обработва 200 дка кайсиева градина. През 2004 са засадени нови 200 дка, които са плододаващи от 2006. Сортовият състав е представен от ранни, средно и късно зреещи плодове. В резултат на натрупан опит и научни проучвания, новосъздадената градина е със сортове, които се адаптират най-добре към климатичните условия на североизточната част от Дунавската равнина и отговарят на пазарните изисквания.

Семепроизводство

В Силистренска област производството на растениевъдна продукция се осъществява предимно от множество дребни кооперации и фирми. От самото си създаване ЕТ „Тодор Опрев” се занимава със семепроизводство като наема и обработва около 5000 дка земя. Отглеждат се  предимно пшеница, слънчоглед и хибридна царевица за семепроизводство.

Препарати за растителна защита

дна от първите дейности, с които фирма „Тодор Опрев” заявява присъствието си на пазара на селскостопанските услуги в Силистренска област е търговия със земеделска продукция и с препарати за растителна защита.