Трудова медицина Панацея 2008 ООД - Благоевград   ( Visit Website )

Панацея 2008 ООД

Занимава се с организация на дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд........

Презентация

Трудова медицина Панацея 2008 ООД - Благоевград

Службата по трудова медицина Панацея 2008 ООД е със седалище Благоевград.

 

Развива своята дейност в областта на медицината. Фирмата е лицензирана служба по трудова медицина, която прави оценка на риска на работните места, консултации и обучения по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, организиране и провеждане на профилактични прегледи.

 

Службата по трудова медицина не е лечебно заведение и няма право да се занимава с лечебна или диагностична дейност. Занимава се с организация на дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

 

Службата по трудова медицина Панацея 2008 ООД извършва наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи, включително и на тези с повишена чувствителност и намалена резистентност.

 

Службата по трудова медицина Панацея 2008 се грижи за безопасността и опазване на здравето при работа, като предоставя възможност на работодателя да оптимизира  дейностите при създаване на организация за безопост и здраве при работа.

 

Състав :

 • д-р Мая Георгиевна Ляпина
 • инж.Йордан Иванов Чорапиновул
 • Емилия Георгиева Димитрова 

Карта

 

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Трудова медицина Панацея 2008 ООД - Благоевград
Трудова медицина Панацея 2008 ООД - Благоевград
0896/ 898 389, 0898/ 538 818
Трудова медицина
Благоевград, ул. Полковник Димов 1

N/A

Панацея 2008 ООД

Службата по трудова медицина Панацея 2008 се грижи за безопасността и опазване на здравето при работа, като предоставя възможност на работодателя да оптимизира  дейностите при създаване на организация за безопост и здраве при работа.

 • Клинични умения.
 • Законодателство.
 • Здраве и околна среда.
 • Преценка на трудоспособност и интеграция на инвалиди.
 • Токсикология.
 • Разпознаване, оценка и контрол на риска.
 • Подготовка за бедствия и аварии.
 • Спешна медицина.
 • Здраве и продуктивност, работоспособност.
 • Обществено здраве, здравен мониторинг и превенция на заболяванията.
 • Управление и администрация на програми и проекти по трудова медицина.