Партнер Строй ЕООД

 • Партнер Строй ЕООД

  Партнер Строй ЕООД

  Строителни услуги – ремонтни дейности – други довършителни дейности в строителството – вътрешни ремонти, покривни конструкции по система, фасада, саниране и въвеждане на енергоефективни мерки, вертикална планировка – както и всякакъв вид консултиране по отношение на строителството и строителните матерали;

 • Партнер Строй ЕООД

  Партнер Строй ЕООД

  Строителни услуги – ремонтни дейности – други довършителни дейности в строителството – вътрешни ремонти, покривни конструкции по система, фасада, саниране и въвеждане на енергоефективни мерки, вертикална планировка – както и всякакъв вид консултиране по отношение на строителството и строителните матерали;

 • Партнер Строй ЕООД

  Партнер Строй ЕООД

  Строителни услуги – ремонтни дейности – други довършителни дейности в строителството – вътрешни ремонти, покривни конструкции по система, фасада, саниране и въвеждане на енергоефективни мерки, вертикална планировка – както и всякакъв вид консултиране по отношение на строителството и строителните матерали;

Партнер Строй ЕООД

Партнер Строй ЕООД

Фирма „Партнер Строй” ЕООД, е създадана през 2008 . С основен предмет на дейност – строителство и ремонт на сгради и съоражения. Фирмата изпълнява основната си дейност на територията на област видин в общините – Димово, Белоградчик, Видин, Чупрене, Грамада, Макреш и др. Сградите които изгражда и ремонтира са предимно обществени и публични, а строителството е на много високо ниво. Фирмата е член на камарата на строителите от 2010 г. До момента. През 2014 г. Партнер строй печели и второ място на национална олимпияда на „брамак” за реновирани обществени сгради с обект „изграждане на хотел за селски туризъм с. Извор, община димово” за изграждане на нова цялостна покривна конструкция. Обектите на фирмата и строителната й дейност са емблематични за региона, а името й е знак за стил, иноватвност и безкомпромисни строителни решения.

От 2018 година, Партнер Строй ЕООД развива и дейност по извършване на механизационни и транспортни услуги. Същите се извършват от специализирани машини и транспортни средства – багер, челен товарач, бобкат, фадрома, камион с кран и др. Машините са високо специализирани и извършват освен строително - механизационна дейност и дейности по товаро – разтоварване, превоз на товари и др.

От началота 2019 г. Фирмата развива и производствна дейност на бетонови изделия по система – циментови бордюри, циментови плочки, павета, циментови блокчета – обикновени и „цепени” както и други бетонови елементи части и съставляващи на вертикалната планировка при строителството.

Партнер строй еоод е сертифицирана по исо, от 2018 г. Е бенефициент на оп „конкурентноспсобност” с успешно приключил проект за повишаване на енергийната ефективност и внедряване на енергоефективни мерки за контрол на качеството. Фирмата успешно развива своята стопанска дейност вече в продължение на  повече от 10 години, успешно партнира с водещи на пазара търговски контрагенти на регионално  национално ниво. Целтта е в близките пет години фирмата да излезе със своето производство и на пазарите в съседни страни – р. Сърбия, румъния.

Услуги

Строителни услуги – ремонтни дейности – други довършителни дейности в строителството – вътрешни ремонти, покривни конструкции по система, фасада, саниране и въвеждане на енергоефективни мерки, вертикална планировка – както и всякакъв вид консултиране по отношение на строителството и строителните матерали;

Услуги с механизирана и високо специализирана техника – изкопни работи, работи по избутване, застилане оформяне със земни маси или друг вид инертен материал, дейности по извозване на товари, дейности по товаро разтоварване, транспортни услуги, доставки и др.;

Дейност по производство на цементови изделия – бордюри, плочки, циментови блокчета, павета, настилки, паркинг тела и др. Високо производствена мощност, качество на произведената продукция, както и всякакъв вид строителни материали, доставка до адрес;

Ключови думи – строителни услуги  Видин, ремонтни услуги Видин, бетонови изделия Видин, циментови изделия Видин, търговия със строителни материали Видин, строителни материали Видин,  транспортна услуга, услуга кран, транспорт, борса, склад, строителство Видин, ремонт Видин.

Строителни услуги Видин