Рени 2000

  • Рени 2000

    Рени 2000

    е транспортно туристическа компания. Фирмата е специализирана в автобусен транспорт в страната и чужбина, както и в областта на туристическите услуги.

  • Рени 2000

    Рени 2000

    е транспортно туристическа компания. Фирмата е специализирана в автобусен транспорт в страната и чужбина, както и в областта на туристическите услуги.

Рени 2000

Рени 2000

Рени 2000 е транспортно туристическа компания. Фирмата е специализирана в автобусен транспорт в страната и чужбина, както и в областта на туристическите услуги.

Фирмата предлага екскурзии в страната и чужбина, като превозните средства на фирмата са както следва: Бова - 52 места, Ман - 32 места, Мерцедес - 20места. Всички транспортни средства предлагат всички необходими удобства за пътуване.

Автобусни превози Свищов

Карта