Застраховка планина

 • Застраховка планина

  Застраховка планина

 

Kъде да си направя планинска застраховка?

Планинска застраховка се грижи за теб при спортна или туристическа дейност в планините на територията на Република България, като ти осигурява:

 • Застрахователна защита в случай на смърт от злополука

 • Застрахователна защита при трайна загуба на работоспособност

 • Спасителни разноски

 • Разходи за оказване на спешна медицинска помощ

 • Разходи за евакуация

 • Разходи за репатриране

Възможност за сключване на допълнителни покрития при заплащане на допълнителна премия:

Разходи при упражняване на екстремни спортове или хоби

Лов, планинско колоездене, парапланеризъм, скално катерене, алпинизъм с използване на обезопасителни мерки, ски спускане и сноуборд извън обработени писти.

Как да сключа Планинска застраховка

 • Изцяло онлайн
 • Само в четири кратки и лесни стъпки

 • Във всеки един момент преди тръгване към планината

Преди да сключите застраховката е необходимо да се запознаете с преддоговорната информация по чл. 325 от Кодекса за застраховането.

 • „Райфайзенбанк (България)“ АД е застрахователен агент, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, Експо 2000, бул. „Никола Вапцаров” № 55.
 • „Райфайзенбанк (България)“ АД е вписано в регистъра на застрахователните агенти по чл.30, ал.1, т.12 от Закона за Комисията за финансов надзор. Регистърът е достъпен и на официалната интернет страница на Комисията за финансов надзор - www.fsc.bg
 • „Райфайзенбанк (България)“ АД, пряко или чрез свързани лица, не притежава повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или капитала на застраховател. 
 • Застраховател или предприятие майка на застраховател, пряко или чрез свързани лица, не притежава повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или капитала на „Райфайзенбанк (България)“ АД.