Пластформ ЕООД

  • Пластформ ЕООД

    Пластформ ЕООД

 

Изкупуване на пластмаси

 

Дейността на фирмата е: изкупуване, търговия и рециклиране на неметални отпадъци - фолиа и твърда пластмаса от: LDPE, HDPE, PP, PS,PET, хартия.

Фирмата е с традиции в рециклирането на отпадъци и производството на гранулат.

Ще се радваме заедно да се погрижим за повторното оползотворяване на ненужните днес отпадъци и да спомогнем за ограничаване използването на изчерпаемите природни ресурси.

Стремежите на фирмата са насочени към професионално превъзходство и безкомпромисност на качественото изпълнение на изискванията на нашите клиенти.

Рециклирането, независимо на какъв материал, е важно за природата като цяло. Този процес е сложен - събирането на използвани изделия и тяхната преработка изискват участието на всеки един от нас.

Ако всички се погрижим отпадъците от битието ни да бъдат рециклирани, ще живеем в един по-красив и по-чист свят.

Нека запомним факта, че едно дърво абсорбира 1 тон СО2 годишно!

Ние искаме чиста и зелена България !

Процес на преработка на PET, PP, HDPE, LDPE, хартия

Събраната пластмаса се разделя, в съответствие със своя идентификационен код. Идентификационният код на пластмасовите бутилки е отбелязан върху самите тях, някъде до знака за рециклиране.

След приемането им пластмасовите изделия се разделят по цветове и в зависимост от техния идентификационен код. След като се разделят отпадъците, eдна част от тях се пресоват и балират. Това са PET и хартия.

Друга част от тях се подават в инсталациите за рециклиране, където се измиват, изсушават и смилат на малки парченца. След това парченцата пластмаса се стопяват. Стопилката преминава през сито, от което се оформят гранули готови за последващо използване за производство на нови пластмасови артикули.

Продукти

Балирани pet бутилки

Балираните pet бутилки са по цветове—прозрачно, синьо, кафяво, зелено.Размер на готовите бали 80/100/110.Тегло 160 кг.

Бали хартия

Бали хартия- велпапе, натрон.Размер на готовите бали 80/100/110.Тегло 300 кг.

Бали полиетилен

Балирания полиетилен е по цвят—прозрачно, цветно.Размер на готовата баля 80/100/110.Тегло 400 кг

HDPE

  • HDPE - балирано по цвят
  • HDPE - млянка
  • HDPE - гранула

PP

  • PP - балирано по цвят
  • PP - млянка
  • PP - гранула

Галерия