Полибет ООД   ( Visit Website )

Полибет ООД

Фирма Полибет ООД има сериозен опит в производството на облицовки и настилки от 2000 година, като на строителния пазар у нас е партньор на едни от водещите фирми в този бранш. През 2007 г фирмата закупува технология за производство на полистирол бетонови блокчета- PolyBet.

Полибет ООД

Фирма Полибет ООД има сериозен опит в производството на облицовки и настилки от 2000 година, като на строителния пазар у нас е партньор на едни от водещите фирми в този бранш. През 2007 г фирмата закупува технология за производство на полистирол бетонови блокчета- PolyBet.

Полибет ООД

Фирма Полибет ООД има сериозен опит в производството на облицовки и настилки от 2000 година, като на строителния пазар у нас е партньор на едни от водещите фирми в този бранш. През 2007 г фирмата закупува технология за производство на полистирол бетонови блокчета- PolyBet.

Презентация

Полистирол бетонови блокчета за вътрешна и външна зидария без полагане на изолация.

Фирма Полибет ООД има сериозен опит в производството на облицовки и настилки от 2000 година, като на строителния пазар у нас е партньор на едни от водещите фирми в този бранш. През 2007 г фирмата закупува технология за производство на полистирол бетонови блокчета- PolyBet. Първите клиенти са партньорите, работили с нас през последните 8 години. Интересът към новия продукт е огромен и фирма Полибет ООД изгражда експедитивна програма за поетапно разширяване и увеличаване на производството.

 

Фирмата работи с едни от най-големите спедиторски фирми в страната. За улеснение на клиентите предлагаме транспорт на блокчетата във всяка една точка на страната.

За клиенти със собствен транспорт - цената се коригира.

 

Цени

PolyBet е нов продукт, предназначен за строителството, разработен по революционна немска технология.PolyBet гарантира ефективност, сериозни икономии на материали и бързина на строителството.

Обектите, изградени с PolyBet, се отличават с изключителни топло и шумоизолационни качества. “Дишащите” стени са с нулево водопоглъщане при много добра паропроводимост.

С PolyBet се постига хладно лято и топла зима. Студоустойчивостта е гарантирана за повече от сто години.PolyBet е екологично чист продукт. Материалът, от който е изработен продуктът, не е среда за развитие на спори, плесени и мухъл.

 

 

-

Параметри

Цена за заявка до 60 куб.м.

Цена за заявка до 500 куб.м.

Цена за заявка над 500 куб.

1.

Размер 250/300/600

120 лв.(без ДДС)

115 лв.(без ДДС)

110 лв.(без ДДС)

2.

Размер 125/300/600

130 лв.(без ДДС)

125 лв.(без ДДС)

120 лв.(без ДДС)

3.

Размер 150/250/600

130 лв.(без ДДС)

125 лв.(без ДДС)

120 лв.(без ДДС)

4.

Размер 100/250/600

130 лв.(без ДДС)

125 лв.(без ДДС)

120 лв.(без ДДС)

 

* Само за количества над 60 куб.м., в крайната цена е включена стойността на транспорта до 100 км.
За останалите – заявки до 60 куб.м. и разстояния над 100 км, цената за транспорт се договаря допълнително.

Продукти

МРАМОР ОТ БЕТОН


ПОЛИСТИРОЛ БЕТОН
PolyBet - това е полистирол бетон, който е разновидност на леките бетони. Има еднородна клетъчна структура. При него, за разлика от газо и пено бетоните, кухините в структурата му са запълнени с полистирол (стиропор), който притежава отлични топло, шумо и влагоустойчиви свойства. Тези свойства се придават и на готовото изделие - полистирол бетон.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Б локовете за стени добре работят на разтягане за разлика от газо, пено бетоните и керамичните тухли. Висока технологичност - блоковете се пробиват и режат лесно, може да им се придава всякаква геометрична форма. Относителното количество влага при равни условия в PolyBet е 5 пъти по-ниско. Това обяснява отсъствието на плесени, мухъл и гъби, тъй като не се създава среда за развитието им. Конструкциите от PolyBet са по-топли с 0,015 W/mК от дървените, и в пъти по-топли от газо, пено бетони и керамичните тухли. Студоустойчивостта на PolyBet е поне 50 % по-висока от другите бетони при еднакви марки /класове/. За разлика от пено и газо бетоните, PolyBet е устойчив към въздействие на разтворители, бензин, масла и др. PolyBet има отлични хидроизолационни свойства при запазено добро паропроникване.

Основни преимущества на Полистирол бетона:

 • Значително намаляване на количеството материали за строителство.
 • Икономия на минимум 70 % от разтвора (вар и др.).
 • По-ниска стойност на полистирол бетона по сравнение с други материали.
 • Огромно намаляване на разходите за топлоизолация ( при строителство с полистирол бетонови блокчета е необходима изолация само на термомостовете, което води до икономия от около 35 лв. на кв.м.), заради значително по – ниската топлопроводимост на полистирол бетона в сравнение с другите материали.
 • Голямокалибрените блокчета опростяват и ускоряват 10 пъти зидането на стени, което води до икономия на време и работна сила повече от 3 пъти.
 • Висока технологичност на строителството, блокчетата се режат и пробиват лесно (може да им се придаде всякаква геометрична форма, в тях лесно се правят канали за скриване на кабели и водопроводни тръби).
 • Блокчетата имат разнообразна форма.
 • Зидането се осъществява с лепила за пенобетони, което позволява да се получи междутухлен шев не повече от 3-4 мм и да се избегнат термомостовете
 • Не е необходима тежка товароподемна техника при строителството на здания.
 • Едно блокче заменя 17 обикновени керамични тухли и тежи не повече от 15 кг.
 • Трудногоримите блокчета позволяват по пожарни изисквания строителството на сгради до 25 етажа.
 • Издръжливост повече от 100 години.
 • Висока студоустойчивост.
 • Полистирол бетонът не е хранителна среда за микроорганизми, плесени, мухъл, гъби и не гние.
 • Екологично безопасен продукт.
 • Прекрасна звукова изолация.
 • Отлична хидроизолация при много добра паропропускливост.

 

За строители

СПЕЦИФИКАЦИЯ
PolyBet е полистиролбетон, разновидност на леките бетони. Има еднородна клетъчна структура с редица преимущества пред газо, пено бетоните и керамичните тухли.
- Блоковете за стени добре работят на разтягане, за разлика от газо и пено бетоните. Издръжливи при земен трус, не се разрушават.
- Висока технологичност - блоковете се пробиват и режат лесно, придава им се всякаква геометрична форма.
- Конструкциите от PolyBet са по-топлис 0,015 WmК от дървените и в пъти по-топли от конструкциите от газо, пено бетони и керамични тухли.
- Студоустойчивостта на PolyBet е поне 50 % по-висока от другите бетони, при еднакви марки /класове/.
- За разлика от пено и газо бетоните, PolyBet е устойчив към въздействие на разтворители, бензин, масла и др.
- PolyBet има отлични хидроизолационни свойства при запазено добро паропроникване. Паропропускливост при плътност 300 кг/куб.м. 0,090 mg/m.Pa, при висока водонепропускливост.
- Специфичен топлинен капацитет 1,06 kJ/kg K

ПОКАЗАТЕЛИ:
Съгласно EN 771-3: 2003 + AI: 2005
Категория I, Блокове за зидария от бетон
- Категория: Д
- Равнинност: 1,0 mm
- Успоредност: 1,0 mm
Конфигурация: Блокове група 1 съгласно EN 1996-1-1
Якост на натиск: d=250= 0,70 N/mm² ; d=300mm= 0,75 N/mm²
- Постоянство на размерите: Обемна деформация вследствие на влага - 0 mm/m
- Коефициент на водопоглъщане: -38g/m²s
- Брутна плътност в сухо състояние - 302 (D1)kg/m3
- Еквивалентна топлопроводимост: - 0,07 W/mK
- Студоустойчивост: Минимум 50 цикъла
- Опасни вещества: НЕ
- Топлинно съпротивление: d=250mm= 3,47².К/W ; d=300mm = 4,17 м².К/W

 

Галерия

Полибет ООД Полибет ООД Полибет ООД
     
Полибет ООД Полибет ООД Полибет ООД
     
Полибет ООД Полибет ООД Полибет ООД

Карта

Адрес: гр. Казанлък, бул."23-ти Пехотен Шипченски полк" №102 вх.В

Телефони: 0897/ 881 608

 

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


Полибет ООД
0897/ 881 608
Бетонни блокове
Казанлък, бул.23-ти Пехотен                          Шипченски полк 102В

Транспорт

 

Фирмата работи с едни от най-големите спедиторски фирми в страната. За улеснение на клиентите предлагаме транспорт на блокчетата във всяка една точка на страната.

 

Производство