РАДУЦОВ -КИРИЛ ТОДОРОВ ЕООД

 • РАДУЦОВ -КИРИЛ ТОДОРОВ ЕООД

  РАДУЦОВ -КИРИЛ ТОДОРОВ ЕООД

 

Преводи и легализация Красно село

Фирмата имa сключен договор за извършване на официални / лицензирани преводи от румънски език на български език и от български език на румънски език с МВнР на Република България.

Основният преводач с румънски език, одобрен от МВнР за извършване на официални преводи е Ивета Виденова,  завършила  висшето си образование – „МИО” в Университета от Крайова, Румъния през 1999г.

От тогава участва и извършва преводи от румънски на български език на много бизнес и работни срещи, търговски преговори, делегации, семинари, изготвя преводи от български на румънски език и обратно на цялостни тръжни документации с бенефициенти от Румъния и България, превежда по важни проекти с румънски език, подпомага и улеснява изпълнението на различни проекти и тръжни процедури от румънски на български език или от български на румънски език.

 • Писмен превод от румънски на български и от български на румънски език на фирмени документи – тръжна документация по обществени поръчки организирани в Румъния и България, писмени и устни преводи по проекти, счетоводни, банкови, търговски документи, юридически документи, уебсайтове, широка гама от специализирани и технически преводи; Заверки от Консулски отдел към МВнР на преводи, изготвени от заклети / лицензирани преводачи с румънски език към фирмата;
 • Устен превод от румънски на български език и обратно в България и Румъния – на бизнес срещи, работни срещи, търговски преговори, фирмени презентации и други фирмени събития;
 • Придружаване при осъществяване на контакти, съпровождане на частни лица и делегации, пътуване, или други ситуации, изискващи  добро познаване на езика и спецификата на местната конюнктура, преводи от  румънски на български и обратно при организирането на екскурзии, туристически обиколки и други мероприятия. Преводачът може да бъде на разположение в София или в зависимост от желанието на клиента, на друго място, в т.ч. и извън страната. За преводача следва да бъдат предвидени разходи за път, престой, нощувки и всичко необходимо. Фирмата гарантира конфиденциалност на клиентите си по отношение на извършените преводи;
 • Превод и локализация от и на румънски език на уеб сайтове, приложения и софтуер;
 • Превод от румънски на български и обратно на тръжна документация и оказване на необходимата помощ при подаването и до бенефициентите от България (за румънски физически или юридически лица) и др. услуги свързани с тръжните процедури
 • Приемаме поръчки за преводи български на румънски и обратно от цялата страна, без необходимост да напускате Вашето населено място, на електронната или обикновената поща;

Цени

За писмен превод от румънски на български език и от български на румански език на стандартна страница, (съдържаща 1800 символа с включени интервали):

 • обикновена поръчка (от 2 до 3 работни дни) – 12 лв.
 • бърза поръчка (за следващия работeн ден) – 17 лв.
 • за другите услуги цената се сформира според конкретната сложност, обем и бързина на изпълнение на поръчката
 • За устен превод: 200 лева / ден ( 8 часа ) или 50 лева / 1 час
 • Забележка: За да изчислите броя на страниците на Вашия документ за превод от румънски на български или от български на румански език , следвайте инструкцията: – отворете файла с текста за превод в Microsoft Word – отворете менюто “Tools” – изберете командата “Word count” – разделете броя на знаците с интервали “Characters, including spases” на 1800. Полученият резултат, закръглен нагоре ще даде общия брой на страниците за превод. Окончателният брой на страниците се определя върху вече преведения текст.