Преводаческа агенция Традутторе (Visit Website)

Преводаческа агенция Традутторе Преводаческа агенция Традутторе Лицензирани преводачески агенции
Преводаческа агенция Традутторе

Агенция за преводи Традутторе, опитни преводачи, екип от високо квалифицирани езикови специалисти, предлага качествени преводачески услуги.

Преводаческа агенция Традутторе

Агенция за преводи Традутторе, опитни преводачи, екип от високо квалифицирани езикови специалисти, предлага качествени преводачески услуги.

Преводаческа агенция Традутторе

Агенция за преводи Традутторе, опитни преводачи, екип от високо квалифицирани езикови специалисти, предлага качествени преводачески услуги.

Презентация

Преводаческа агенция Традутторе Преводаческа агенция Традутторе Преводаческа агенция Традутторе Преводаческа агенция Традутторе

Преводаческа агенция Традутторе

Преводаческа агенция Традутторе

Лицензирана преводаческа агенция ТрадуттореНашият екип от високо квалифицирани езикови специалисти предлага качествени преводачески услуги.

Работим с клиенти от страната и чужбина, в желаните от клиента срокове и на достъпни цени. Имаме опит в превода на специализирана литература (техническа, икономическа, медицинска, юридическа), както и на лична и фирмена документация.

При нас можете да поръчате преводи на бизнес кореспонденция, договори, удостоверения, дипломи, автобиографии. Традутторе има договор с българското Министерство на Външните Работи за извършване на официални преводи и легализация на документи.

Специални оферти за преводи от и на английски, немски, чешки, словашки, китайски.

Преводаческа агенция Традутторе

Преводи

В преводаческа агенция Традутторе можете да поръчате преводи на:

  • художествена литература ( книги, писма )
  • специализирана литература ( технически текстове, наръчници за експлоатация на уреди и машини, текстове с юридическа, медицинска, икономическа насоченост )
  • документация:
    лични документи ( удостоверения, дипломи, автобиографии );
    фирмени договори, бизнес кореспонденция и всякакъв вид фирмена документация;
    рекламни материали и брошури

Преводаческа агенция Традутторе

Легализация

Традутторе има договор с Министерството на Външните Работи за извършване на официални преводи и легализация на документи.

При нас можете да поръчате легализации на дипломи и удостоверения от чужди на български и от български на чужди езици.

Легализация на всички езици.

Тази фирма е регистрирана в следните категории: