Озеленяване Николай Райков

 • Озеленяване Николай Райков

  Озеленяване Николай Райков

  Грижа за тревните килими: косене, поливане, плевене София. Подравняване и оформяне на дървета, храсти и живи плетове.

 • Озеленяване Николай Райков

  Озеленяване Николай Райков

  Грижа за тревните килими: косене, поливане, плевене София. Подравняване и оформяне на дървета, храсти и живи плетове.

 • Озеленяване Николай Райков

  Озеленяване Николай Райков

  Грижа за тревните килими: косене, поливане, плевене София. Подравняване и оформяне на дървета, храсти и живи плетове.

Озеленяване Николай Райков

Озеленяване Николай Райков

 Проектиране:

 • Заснемане на терена е част от проучванията преди изготвянето на проектаА
 • Актуално състояние на терена
 • Изготвяне на проект, който дава цялостна концепция за изграждане на обект

 Озеленяване  на  дворове  и  градини  е  процес,  включващ  няколко  етапа:

 • подготовка на терена
 • нанасяне на проекта върху терена
 • засаждане на растителност и затревяване
 • зелени настилки –   паркинг настилки, плочопътеки

 Дейността  по  поддръжката  включва:

 • Грижа за тревните килими: косене, поливане, плевене
 • Подхранване на растителността
 • Подравняване и оформяне на дървета, храсти и живи плетове
 • Почистване на алеи
 • Подготовка на растителността за зимния сезон
Озеленяване Николай Райков

Изграждане на поливни системи

Поливната система е незаменим помощник при развитието и поддръжката на градината.

Тя може да Ви осигури перфектен вид на декоративната растителност и тревния чим. След изграждането на  напоителната система са необходими правилна настройка и поддръжка.

Ние ще се погрижи и за това.

Използваме утвърдените технологии на Rain Bird.

Защо Rain Bird?

Rain Bird осигурява на клиентите си висококачествен продукт, признат от професионалистите от цял свят. Rain Bird е подходящ за напояване на различни терени: обществени паркове и градини, представителни площи, спортни терени, голф игрища и др.

Продуктите на Rain Bird са водещи по отношение на:

 • Минимален разход на вода
 • Равномерно разпределение на водния поток
 • Оптимално покритие на Поливните площи
 • Дълготрайна експлоатация

Галерия