RB ELITE - автоматизирани поливни системи Враца   ( Visit Website )

RB ELITE - Враца

Предлага консултантски услуги, проектиране, доставка, изграждане, поддръжка и сервизно обслужване на автоматизирани поливни системи, системи за капково напояване и помпени станции, хидрофорни уредби.

Презентация

RB ELITE - автоматизирани поливни системи Враца

Предлага консултантски услуги, проектиране, доставка, изграждане, поддръжка и сервизно обслужване  на автоматизирани поливни системи, системи за капково напояване и помпени станции, хидрофорни уредби, гаранционна и извънгаранционна поддръжка на продуктите. Фирмата работи на територията на областите Враца, Монтана и Видин.

 

Предимствата на автоматичното напояване:

 • То е най-сигурният начин да се гарантира свежия вид на градината Ви през летните горещини, тъй-като оптимизира максимално използваното количество вода, давайки голяма икономия на воден ресурс
 • Поливката се осъществява през нощта, когато земята е охладена, а това е най-полезно за растенията Ви
 • Автоматичното напояване игнорира човешката намеса и на практика Вие си осигурявате повече свободно време за почивка и други занимания
 • Постоянният режим на поливане Ви осигурява по-здрави растения
 • Благодарение на специалните сензори, автоматизираната поливна система не работи при валеж, което Ви улеснява и води до оптимално използване на водния ресурс.
 • Автоматизираната поливна система ще Ви помогне да намалите сметките си за вода и да отговорите на съвременните изисквания за интелигентното и използване

Автоматизираните поливни системи са изградени с материали на американската фирма RAIN BIRD, световен лидер в бранша. Те са с 24 – месечен гаранционен срок и с приложение в следните направления:

 • частни дворове и градини;
 • публични и общински паркове;
 • представителни зелени площи на хотели и вилни селища;
 • лозови масиви, овощни градини, земеделски поливни полета и оранжерии;

Етапите, през които трябва да минете, за да бъде реализирана автоматизирана поливна система във вашия двор са следните:

 

Заснемане – този етап е необходим, ако не разполагате с необходимата скица на вашия двор.
Заснемането се извършва от наш екип, който идва на място, прави оглед и нанася на чертеж опорните точки на вашия двор. Следва:

 

Проектирането, което върху вече готовия опорен план нанася необходимите елементи на поливната система. Проектът зависи от ползвания водоизточник и неговите параметри за дебит и налягане. След направа на проекта се изготвя пълна количествено стойностна сметка за използваните продукти и необходимите видове работи за изпълнение на проекта. 

 

Тези два етапа са напълно безплатни и не Ви ангажират с нищо. При одобрение от Ваша страна на изготвените проект и оферта се преминава към следващия етап.

 

Изпълнение - по време на него  се пренасят данните от чертежа на терена, като отделните елементи на поливната система се трасират според одобрения проект.  Обектът се счита за приключен след подписване на двустранен приемо - предавателен  протокол.

 

Особено важна за правилното функциониране на поливната система е нейната профилактика и поддръжка. Два пъти годишно, пролет и есен трябва да се проверяват всички елементи на системата. Есента,  преди настъпването на минусовите температури е необходимо т.нар. зазимяване, което се изразява в източване на водата от тръбите и другите елементи на поливната система.

 

Поливната система /вкл. капковото напояване/ може да бъде изградена без автоматизиращите елементи, да бъде управлявана ръчно / с кранове/, но това ще ангажира човешка намеса при поливката. Автоматиката може да се добави по-късно и системата ще започне да се командва автоматично.

 

Етапите, през които трябва да минете, за да бъде реализирана автоматизирана поливна система във вашия двор са следните:

Заснемане – този етап е необходим, ако не разполагате с необходимата скица на вашия двор.
Заснемането се извършва от наш екип, който идва на място, прави оглед и нанася на чертеж опорните точки на вашия двор.

   

Проектирането, което върху вече готовия опорен план нанася необходимите елементи на поливната система. Проектът зависи от ползвания водоизточник и неговите параметри за дебит и налягане. След направа на проекта се изготвя пълна количествено стойностна сметка за използваните продукти и необходимите видове работи за изпълнение на проекта. 

 

Тези два етапа са напълно безплатни и не Ви ангажират с нищо. При одобрение от Ваша страна на изготвените проект и оферта се преминава към следващия етап.

 

Изпълнение - по време на него  се пренасят данните от чертежа на терена, като отделните елементи на поливната система се трасират според одобрения проект.  Обектът се счита за приключен след подписване на двустранен приемо - предавателен  протокол.

 

Особено важна за правилното функциониране на поливната система е нейната профилактика и поддръжка. Два пъти годишно, пролет и есен трябва да се проверяват всички елементи на системата. Есента,  преди настъпването на минусовите температури е необходимо т.нар. зазимяване, което се изразява в източване на водата от тръбите и другите елементи на поливната система.

 

Поливната система /вкл. капковото напояване/ може да бъде изградена без автоматизиращите елементи, да бъде управлявана ръчно / с кранове/, но това ще ангажира човешка намеса при поливката. Автоматиката може да се добави по-късно и системата ще започне да се командва автоматично.

 

Карта

Градински център:

Адрес: гр. Враца, "Дъбника",Ореховско шосе

 

Тази фирма е регистрирана в следните категории:


RB ELITE - автоматизирани поливни системи Враца
RB ELITE - автоматизирани поливни системи Враца
0885 501 062; 0878 908 272
N/A
Поливни системи
Враца, ул. Подбалканска 84

Градински център "Дъбника"

Адрес: Враца, Оряховско шосе,  до Метанстанцията

 

Услуги

Автоматизираните поливни системи са изградени с материали на американската фирма RAIN BIRD, световен лидер в бранша. Те са с 24 – месечен гаранционен срок и с приложение в следните направления:

 • частни дворове и градини;
 • публични и общински паркове;
 • представителни зелени площи на хотели и вилни селища;
 • лозови масиви, овощни градини, земеделски поливни полета и оранжерии;