Академия по Програмиране и Роботика

 • Академия по Програмиране и Роботика

  Академия по Програмиране и Роботика

  Академия по Програмиране и Роботика за ученици Слънчице предлага курсове за деца 1-7 клас по Програмиране и Роботика. Академията разполага с клонова мрежа в град София и град Перник.

 • Академия по Програмиране и Роботика

  Академия по Програмиране и Роботика

  Академия по Програмиране и Роботика за ученици Слънчице предлага курсове за деца 1-7 клас по Програмиране и Роботика. Академията разполага с клонова мрежа в град София и град Перник.

 • Академия по Програмиране и Роботика

  Академия по Програмиране и Роботика

  Академия по Програмиране и Роботика за ученици Слънчице предлага курсове за деца 1-7 клас по Програмиране и Роботика. Академията разполага с клонова мрежа в град София и град Перник.

Академия по Програмиране и Роботика

WEBSCHOOLSUN – Роботика и програмиране за деца

Академия по Програмиране и Роботика за ученици Слънчице предлага курсове за деца 1-7 клас по Програмиране и Роботика. Академията разполага с клонова мрежа в град София и град Перник.

В сърцeвината на образователния продукт на Академията по Програмиране и Роботика за ученици Слънчице стои авторска учебна програма, която е без аналог в страната ни към момента.

В програмата са заложени занятия и дейности, чиято основна цел е учениците да развият своите знания и умения в областта на Програмирането, Роботиката, Математиката и Природните науки.

Знаем, че за голяма част от учениците, които ще се запишат в нашите курсове /или вече са записани/, това ще е първото докосване до вълшебния свят на Програмирането, Електротехниката и Роботиката. Точно затова даваме и ще продължаваме да даваме само най-доброто от себе си, като преподаватели и организатори в целия образователен процес в академията.

Радваме се, когато видим искриците на любознателността в очите на учениците си към нови знания и хоризонти, и сме горди, че на нас се е паднала честта да разкрием новото знание или просто сме ги „запалили“ да научат нещо ново и да се самоусъвършенстват.

За Качеството на Учебната среда.

Качеството на Учебната среда също е много силен инструмент за развитие на знанията и уменията в учениците. Затова подсигуряваме на всеки наш ученик компютър за работа, уютна и комфортна среда, както и всички необходими технически средства и консумативи за пълноценното провеждане на учебното занятие. Единственото условие, което имаме е проявата на желание за учене и развитие от страна на самия ученик.

Академия по Програмиране и Роботика

Каква е Нашата Програма?

В началото на курса стартираме с А и Б-то в областта на Програмирането. Създаваме първите наши кодове, като широко застъпваме употребата на ключови команди и логически операции, което ни служи за трамплин към създаването на по-сложни проекти, собствени игри и анимации.

След това се потапяме в света на електротехниката, като се запознаваме с различните електрически вериги, електронни компоненти и микроконтролери. Започваме да създаваме електрически вериги, да програмираме микроконтролери, да изучаваме различни сензори и да ги използваме в проектите си. Всичко това правим, като използвам напрежение до 9 V.

Теоретичната част е поднесена под формата на игра, което увлича интереса на учениците ни.

Практическо реализиране на проектите.

Всички проекти свързани с изграждането на електрически вериги и употребата на микроконтролери се реализират и практически.  Това допълнително вдъхновява учениците ни да търсят приложение в заобикалящия ни свят на наученото от тях.

След това навлизаме в необятните граници и възможности на изкуствения интелект, като реализираме серия от проекти в това направление.

Когато вече имаме тази солидна основа от създадени знания и умения в нашите ученици, по естествен път стигаме до създаването на приложения за телефони и таблети.

Обучението в Академията по Програмиране и Роботика за ученици Слънчице е с надграждане и има за цел създаването на трайни знания в учениците и разширяване на светогледа и логическото им мислене.

Мотото на Академия Слънчице гласи: „За нас хармоничното развитие на Децата е важно! А за Вас?“

Дълбоко вярваме и сме убедени, че грижата за младото поколение е грижа за бъдещето.

МЕТОДИКАТА НИ

В методиката ни за работа с ученици в Академията по Програмиране и роботика за ученици Слънчице са залегнали 2 основни принципа:

Индивидуален подход към всеки един ученик.

Работа в малки групи.

Индивидуален подход към всеки един ученик – Индивидуалният подход в образователния процес е сигурна гаранция, че бихме могли да нагласим нашата обучителна програма към конкретните нужди и специфични особености на учениците си. Тясно свързана с темата за индивидуалния подход е и преподаването по метода на Поставянето на ученика в центъра – т. е. поставянето на ученика в една активна позиция, в която той се превръща в истински изследовател.

Работа в малки групи – считаме, че само по този начин бихме могли да имаме детайлни впечатления за напредъка на нашите ученици. Целта ни е след всяко занятие – учениците ни да си тръгват с повече знания и придобити умения.

Академия по Програмиране и Роботика

Цени

 • Курсове по Програмиране и роботика за ученици,
 • Цена за 4 занятия по 2 учебни часа /90 минути/ - 120 лв
 • Цена за 14 занятия по 2 учебни часа /90 минути/ - 360 лв.

Галерия

Клон – ж. к. Стрелбище

София-Център

ПерникТази фирма е регистрирана на следните места: